Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Kahden kulttuurin perheet voivat tarvita kotoutumiseen erityistä tukea

Kahden kulttuurin parisuhteissa vähintään toinen puolisoista asuu synnyinmaansa ulkopuolella. Kotoutumisen kannalta tämä tarkoittaa tietysti sitä, että vain toinen käy läpi kotoutumisprosessin. Kotoutuminen voi vaikuttaa kuitenkin koko perheeseen, eikä sen edistämistä saa jättää vain puolison varaan.

Suomalaiset naiset ovat solmineet aiempina vuosina avioliittoja eniten turkkilaisten ja brittiläisten miesten kanssa, mutta vuonna 2016 tilastoissa kärkeen menivät irakilaiset puolisot. Merkittävä osa näistä puolisoista on oletettavasti tullut maahan turvapaikanhakijoina tai pakolaisina, joka tuo mahdollisesti liittoihin oman haasteensa, muiden kahden kulttuurin parisuhteita kuormittavien tekijöiden lisäksi.

Kotoutuminen uuteen maahan voi kestää pitkään ja vaatia paljon henkisiä voimavaroja. Kun se osuu päällekkäin uuden parisuhteen ja mahdollisesti myös perheellistymisen kanssa, käynnissä on samanaikaisesti useita toisiltaan voimavaroja vieviä prosesseja. Parisuhteissa, joissa toinen osapuoli on maassa turvapaikanhakijana tai pakolaisena, suhdetta voi kuormittaa lisäksi vielä esimerkiksi oleskelulupaan liittyvä epävarmuus ja mahdolliset traumakokemukset.

Kuinka kahden kulttuurin pareja ja perheitä voidaan tukea?

Niin pareille itselleen kuin viranomaisille on tärkeää tiedostaa kahden kulttuurin parisuhteisiin liittyvät erityiskysymykset ja perheitä kuormittavat tekijät. Ei voida olettaa, että suomalainen puoliso tuntee kattavasti suomalaiset kotoutumispalvelut ja kotouttaa oman puolisonsa. Viranomaisten ja muiden toimijoiden tietoa ja tukea siis tarvitaan myös näissä perheissä.

Me Familia ry:ssä olemme todenneet vertaisuuden toimivaksi kahden kulttuurin parien ja perheiden tukemisessa. Esimerkiksi suomalaisten puolisoina maahan muuttaneiden suomen kielen kurssit, vanhempainvalmennus vauvaa odottaville kahden kulttuurin pareille ja erilaiset vertaisryhmät ovat tarjonneet kaivattuja foorumeja niiden teemojen käsittelyyn, joita vain toinen samankaltaisessa tilanteessa oleva voi ymmärtää. Vertaistoimintaa voi toteuttaa yhtä lailla netissä kuin kasvokkain.

Suomalaisen puolison kotoutujalle tarjoama tuki on parhaimmillaan erittäin arvokasta. Perheitä ei saa kuitenkaan jättää yksin erityiskysymystensä kanssa, sillä pahimmillaan ne muodostuvat ylitsepääsemättömiksi esteiksi parisuhteelle. On perheiden ja koko yhteiskunnankin etu, että kahden kulttuurin parit saavat tarvitsemaansa tukea.

Mina Iranta, suunnittelija, Familia ry

Lue lisää:

Tietoa kahden kulttuurin perheistä (duoduo.fi) 

Puolison polku -hanke tukee suomalaisen puolisona maahan muuttaneiden työllistymistä (familiary.fi)

Opinnäytetyö pariskunnista, joissa toinen on suomalainen ja toinen maassa turvapaikanhakijana (duoduo.fi)

Lisää kommentteja