Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Koko kunta kotouttaa

Viisi vuotta pakolaistyön parissa Punkalaitumen kunnassa, on opettanut ruohonjuuritason kotouttamiskäytäntöjä paremmin kuin mikään opinnoista ammennettu tieto. Monasti olen joutunut lyömään päätäni ja ideoitani harmaaseen kallioon tai saviseen maaperään, mutta jokaisesta kokemuksesta olemme yhdessä maahanmuuttajien ja kunnan kanssa selvinneet eteenpäin. Kyse on yhteistyöstä; kukaan ei kotoudu yksikseen, ketään ei kotouteta ilman tukijaa tai vieressä kulkijaa, eikä mikään kunta sopeudu tulijoihin ilman yhteistä toimintaa ja kanssakäymistä.

Työntekijän on tunnettava paikkakuntansa

Pakolaistyöntekijän osoitekirjaan kertyy lukematon määrä tärkeitä puhelinnumeroita erilaisten yhdistysten vetäjistä, paikkakunnan yrittäjistä ja kunnan päättäjistä, jotta jokaiseen kiperään tilanteeseen olisi nopea ja toimiva yhteys.

Mukana kotouttamisessa on oltava mahdollisimman laaja verkosto, jonka pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden parissa työskentelevä on jo etukäteen sitkeällä puhumisella solminut mukaan tarvittaviin yhteistyötoimiin. Näin molemminpuolinen kynnys madaltuu ja uusia tulijoita on helpompi viedä mukaan yrittäjän ovelle, pihatalkoisiin, yhdistysten tapahtumiin kun ovet ovat jo hieman raollaan.

Kotoutuminen on kaksisuuntaista liikennettä: pakolaistyöntekijä on liikenteen ohjaaja risteyksessä

Nyt monet Suomen kunnat ovat tilanteessa, jossa tätä maaperän muokkausta ei ole ehditty tehdä. Kotouttaminen alkaa kuitenkin ensimmäisestä askeleesta uudella maaperällä. Työntekijän vahvuus on välittää tietoa molempiin suuntiin – uusille tulijoille ja turvapaikanhakijoiden tai pakolaisten kanssa työskenteleville sekä paikkakunnan asukkaille.

On myös puututtava rohkeasti ongelmatilanteisiin. Jokainen tulija on yksilö ja ihminen; ei ole mitään homogeenistä turvapaikanhakijoiden tai pakolaisten joukkoa. Heidän vahvuutensa, heikkoutensa ja taitonsa on opittava tuntemaan, eikä se tapahdu hetkessä.

Joskus ihmettelen miten olen onnistunut omien asiakkaitteni kanssa, sillä työmäärä on ääretön. Vastaanottavan kunnan on ymmärrettävä mahdollistaa resurssit, mutta työntekijältä vaaditaan mielikuvitusta ja joskus tulilinjalle asettumista.

Stressitilanteita syntyy sekä tulijoille että vastaanottajille

Tällä hetkellä maassamme on paljon lämminsydämisiä ja auttamishaluisia ihmisiä. Vapaaehtoistyöntekijätkin on koulutettava kohtaamaan konflikteja ja stressiä joka syntyy, jos esimerkiksi tutuksi tulleet turvapaikanhakijat vaikkapa käännytetään.

Ammattilaiset kykenevät käsittelemään kiintymyksen ja ihmisistä eroamisen, mutta kolmannen sektorin vapaaehtoisilla voi olla hyvinkin vaikeaa emotionaalisesti luopua autettavista. Tästä syystä lait ja säännökset toimivat ohjenuorana kotouttamisen joka vaiheessa kaikille osapuolille.

Vieraista kulttuureista tulevat eivät voi tuntea suomalaista yhteiskuntamallia sekä lakeja

Polun varrella tuomme meidän sääntöjämme ja lakipykäliä esiin. Naisten asemaan pitää korostaa ja arvostaa ja miehille kertoa, että täällä myös miehet siivoavat, menevät kauppaan, hoitavat lapsia ja naiset käyvät töissä.

Jokainen saa vaalia omaa kulttuuriaan, mutta on tärkeää tuoda julki se, mikä meillä on kiellettyä, esimerkiksi naisen alistaminen. Joskus tuntuu rankalta vaatia sääntöjen noudattamista uusilta tulijoilta, kun omat maanmiehetkään eivät aina ymmärrä omaa lakiaan. Mutta kannattaa uusilta sitä vaatia, jospa oppisivat.

Olen pitänyt tärkeänä luoda luottamukselliset välit niin, että voin mennä keskustelemaan aina, kun huomaan tämäntyyppisiä ongelmia.

Kaksisuuntainen kotoutuminen vaatii kohtaamisia

Punkalaitumella pakolaisprojekteista on opittu se että uudet tulijat ja paikalliset on saatettava pikaisesti yhteen vaikkapa talkoiden avulla; niissä ei tarvita yhteistä kieltä. Juuri nyt kunnan teknisen toimen talonmies on yhdessä turvapaikan hakijoiden kanssa ollut metsässä polttopuita tekemässä. SPR:n vakuutus kattoi miesten matkat ja työajan.

Pitää muistaa että kotoutuminen on kaksisuuntainen prosessi. Pakolaisprojektin työntekijä on sitkeä ja joskus yllätyksellisten ratkaisujen etsijä, tienraivaaja, mutta uudet tilanteet ovat meille kaikille, sekä paikkakuntalaisille että uusille tulijoille, asenteita ravisteleva muutos. On suuri virhe jättää ihmiset selviytymään näistä murroksista yksin, mutta on myös muistettava, ettei kaikkea saa tehdä toisten puolesta, vaan ohjata aina ihmistä tekemään itse.

Maarit Tiittanen, hanketyöntekijä, Maahanmuuttajat maaseudun arjessa -hanke, Punkalaitumen kunta

Maahanmuuttajat maaseudun arjessa -hanke on jatkoa vuoden 2014 lopussa päättyneelle Maahanmuuttajat kylille -hankkeelle. Hankkeessa jalkautetaan toimivaksi todettuja malleja.

Lisää kommentteja