Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Kotoutumispalveluissa on mahdollista tunnistaa kunniaan liittyvä väkivalta

Kotoutumista pidetään keskeisenä kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisyssä ja siihen puuttumisessa. Ihmisoikeusliiton selvitykseen haastateltujen mielestä mm. maahanmuuttajapalveluiden kiire, kotoutumissuunnitelmien ja -koulutusten jäykkyys, pitkät odotusajat kielikursseille sekä vähäiset kontaktit työelämään saattavat lisätä kunniaan liittyvän väkivallan riskiä. Konflikteja saattavat aiheuttaa myös perheenjäsenten eritahtinen kotoutuminen, uudet roolit perheessä sekä uudelleen arvioitavaksi joutuneet ihmisoikeus- ja moraalikäsitykset.

Ihmisoikeusliitto julkaisi selvityksen kunniaan liittyvästä väkivallasta ja siihen puuttumisesta Suomessa kesällä 2016. Selvityksessä tarkasteltiin sekä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kokemuksia ilmiöstä että viranomaisten kykyä ja mahdollisuuksia puuttua siihen. Selvitys sisältää suosituksia viranomaisille ilmiöön puuttumiseksi ja uhrien auttamisen tehostamiseksi.

Miten kotoutumispalveluita tulisi kehittää, jotta niiden avulla voitaisiin paremmin puuttua kunniaan liittyvään väkivaltaan? Ensimmäiseksi ilmiö täytyy tunnistaa. Nykyisellään osaaminen on puutteellista ja vaihtelevaa. Siksi kunniaan liittyvä väkivalta jää joko täysin piiloon tai se sekoitetaan muuhun lähisuhdeväkivaltaan. On tärkeää, että maahanmuuttajien parissa työskentelevät koulutetaan aiheesta. Lisätietoa tarvitsevat myös maahanmuuttajat. Kotoutumiskoulutukseen tulisikin lisätä mm. yleistietoa ihmisoikeuksista, naisten oikeuksista, itsemääräämisoikeudesta ja palveluista väkivaltaa kokeneille.

Asiakkaan kohtaamiseen tarvitaan aikaa

Koulutuksen ohella tarvitaan aikaa kohdata asiakas. Kahdenkeskiset tapaamiset kotoutumisaikana ovat tärkeitä luottamuksellisten suhteiden luomiseen viranomaisten ja asiakkaiden välillä. Tällöin asiakkaita tavataan tiiviimmin kuin peruspalveluissa. Samalla tapaamiset auttavat kunniaan liittyvän väkivallan tai sen uhan tunnistmista. Monet maahanmuuttajataustaiset naiset haluaisivat tavata viranomaisia ilman miessukulaisen seuraa, mutta eivät välttämättä uskalla ilmaista tätä miehen läsnä ollessa. Tämä on otettava huomioon esimerkiksi, kun kehitetään ajanvaraus- ja tulkkauskäytäntöjä.

Puuttuminen ei ole helppoa, kun vaikkapa terveydenhoitaja epäilee, että asiakkaaseen kohdistuu kunniaan liittyvää väkivaltaa tai pakkoavioliiton uhkaa. Monet arkailevat asian esiin nostamista, koska ilmiö on vieras eikä ole olemassa selkeitä toimintaohjeita uhrin auttamiseksi. Viranomainen saattaa myös varoa asiakkaan leimaamista tai pelätä itse leimautuvansa rasistiksi.

Kunniaan liittyvästä väkivallasta puhumista ei pidä välttää, vaikka se tuntuu vaikealta. Vkivaltaa kokeneille on tärkeää, että heidän kokemuksiaan kuullaan ja, että joku uskaltaa puhua niistä. Viranomaisten tehtävä on huolehtia siitä, että tarjolla on toimintamalli, jota voi noudattaa.

Johanna Latvala, projektipäällikkö, Ihmisoikeusliitto

Lue lisää:

Kunniakäsitykset ja väkivalta – selvitys kunniaan liittyvästä väkivallasta ja siihen puuttumisesta Suomessa (ihmisoikeusliitto.fi)

Lisää kommentteja