Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Kunnat suhtautuvat pakolaisten vastaanottoon myönteisesti

Katja Vänskä-RajalaSyksy 2015 tuli ja muutti tilanteen nopeammin kuin mitkään aiemmat pyrkimykset. Nopealla aikataululla pystytetyt vastaanottokeskukset tekivät suojelun tarpeen näkyväksi. Tietoisuus vastaanoton tarpeesta levisi kertaheitolla. Pakolaisia vastaanottavien kuntien verkosto kaksinkertaistui vuonna 2016. Myönteinen vire jäi.

Syksyyn 2015 saakka Suomen humanitaarinen vastaanotto oli verrattain pientä; sitä toteutti noin kolmannes Suomen kunnista. Kuntapaikkojen saaminen oli haasteellista, ja ministeriöt, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskukset (ELY) ja järjestöt tekivät vuosia valtavasti töitä tilanteen helpottamiseksi.

Vuoden 2015 jälkeen tulijamäärät ovat kuitenkin pienentyneet, ja pakolaiskiintiö on pysynyt ennallaan. Kaikki kuntapaikkoja myöntäneet kunnat eivät saa tulijoita toiveistaan huolimatta.

Miten varmistetaan kuntien vastaanottoverkoston ja -osaamisen säilyvyys?

Parina edellisenä vuonna kuntapaikkoja on tarjottu erityisesti kiintiöpakolaisille. Lähes kaikilla alueilla niitä on tiedossa enemmän kuin tulijoita. Tilanne voi olla kunnille harmittava. Myös viranomaisnäkökulmasta on harmittavaa, että vastaanottoon kohdistuvaan myönteiseen tahtotilaan ei voida vastata. Jos jatkuvuutta ei ole, vuosien aikana kunnissa kehitetty vastaanoton osaaminen saattaa hävitä.

Kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittamisen koordinoimiseksi työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) teki ELY-keskuksille lokakuun 2018 lopussa esityksen alueille vuonna 2019 kohdennettavien kiintiöpakolaisten määrästä. Ministeriön lähtökohtana on, että kaikille vastaanottoa toivoville alueille ohjataan edes jonkin verran kiintiöpakolaisia verkoston ja osaamisen säilyttämiseksi. Kohdentamisessa pyritään huomioimaan vastaanotettujen pakolaisten määrä ja kuntapaikkatarjonta.

Kotouttamisen ja kuntaan sijoittamisen alueellisesta koordinaatiosta vastaavat ELY-keskukset joutuvat nyt miettimään, miten alueen vastaanottoverkosto voitaisiin säilyttää pienemmillä tulijamäärillä. Monilla alueilla joudutaan valikoimaan kuntia, joihin pakolaiset sijoitetaan. On punnittava, mitä vastaanotto kunnalta edellyttää, jotta maahantuloprosessi on sujuva, kotoutuminen alkaa ripeästi ja jatkuu kestävällä tavalla.

Kuntiin sijoittamisen prosessia kehitetään poikkihallinnollisesti

Pakolaisten kuntiin sijoittamisen poikkihallinnollinen koordinaatio ja toteutus on haasteellinen palapeli, joka vaatii kunnilta paljon. Prosessia on pyritty sujuvoittamaan, ja sitä kehitetään edelleen. TEM:ssä alkaneen vuoden tavoitteena on kehittää edelleen sekä valtakunnallista että alueellista strategista suunnittelua ja koordinaatiota sekä eri tahojen poikkihallinnollista yhteistyötä. Tarvitaan myös ymmärrystä ja keskustelua kuntiin sijoittamisen yhteisistä kriteereistä alueilla. Näitä pohtiessa alkaa pakolaisten vastaanoton uusi vuosi. Olkoon se hyvä ja sopuisa meille kaikille.

Katja Vänskä-Rajala, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö

Lue lisää:

Kunnat ja pakolaisten vastaanotto

Lisää kommentteja