Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Laulamallakin voi oppia suomen kieltä

Opi suomea laulaen -toiminta on uudenlainen tapa maahanmuuttajien kielen oppimiseen. Toiminnassa korostuvat mm. yhteisöllisyys ja vuorovaikutus, vertaisoppiminen ja oppimisen ja viihtymisen yhteen kietoutuminen sekä luovuuden ja kokonaisvaltaisen ilmaisun vahvistaminen. Kulttuurikeskus Stoassa, Helsingissä, aloittaa tällä viikolla uusi kansainvälinen kuoro.

Opi suomea laulaen -toiminnan tavoitteena on vahvistaa maahan muuttaneiden (vieraskielisten) suomen kielen oppimista luovassa ja rennossa toimintaympäristössä. Samalla otetaan huomioon musiikin ja taiteen hyvinvointia edistävät vaikutukset. Toiminta pyrkii vahvistamaan maahan muuttaneiden sosiaalista ja kulttuurista integraatiota ja ottamaan huomioon sekä suomalaisen kulttuurin että vuoropuhelun eri kulttuurien välillä.

Laulumetodi sai alkunsa kotoutumiskoulutuksissa

Yhdessä muiden kanssa laulaen opetellaan suomen kielen ääntämistä, kuullun ymmärtämistä, sanastoa, rohkeutta käyttää kieltä sekä kommunikointiin liittyviä taitoja eli kielen ilmaisua ja tuottamista. Laulamiseen yhdistetään kielen oppimista tukevaa liikettä, kokonaisvaltaista (tunne)ilmaisua ja luovaa otetta kuten improvisointia. Opi suomea laulaen -toiminta on saanut alkunsa taide- ja taitoaineita soveltavissa kotoutumiskoulutuksissa.

Stoassa aloittava kuoro on yhteisöllinen maahanmuuttajakuoro, jonne kaikki halukkaat yli 16-vuotiaat ovat lämpimästi tervetulleita. Kuorossa ei ole kielellisiä tai musiikillisia rajoitteita. Kuoro harjoittelee kerran viikossa läpi vuoden sekä esiintyy syys- ja kevätkauden päätteeksi Helsingissä.

Kuoro esiintyy erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa ja toimii muutenkin laaja-alaisesti ja monimuotoisesti alueella. Samalla se voi olla toimintamallina muille toimijoille uusien ideoiden saamiseksi ja “täydennyskoulutukseksi”. Kuorotoiminta avaa väyliä uudenlaiseen yhteisölliseen ja avoimeen maahanmuuttajien taidekasvatustoimintaan, jolla voi olla uutta luovia vaikutuksia.

Sanna Nuutinen, kulttuurituottaja, Stoa.

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen kuoroon:

Sanna Nuutinen, kulttuurituottaja, Stoa, [email protected], puh. 09 310 37504

Opi suomea laulaen -toimintaa ohjaa ja samalla tutkii MuM Johanna Lehtinen-Schnabel Taideyliopiston Sibelius-Akatemian MuTri-tohtorikoulusta. Tutkimusta ohjaavat Prof. Heidi Westerlund (Uniarts Helsinki), PhD Sari Levänen (HUS, Foniatrian laitos) ja Emeritus Prof. Kathryn Marsh (Sydney, Conservatory, Australia) ja prof. Maisa Martin (soveltavan kielitieteen laitos, Jyväskylän yliopisto). Tutkimukseen osallistuvat ne kuoron jäsenet, jotka ovat alkeistasolla suomen kielessä.

Lisää kommentteja