Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Luovuus ja toiminnallisuus edistävät kielen oppimista

Sofia KakkoKotoutumiskoulutusta uudistetaan parhaillaan. Nyt onkin oiva tilaisuus lisätä luovia ja toiminnallisia menetelmiä uuden opetussuunnitelmaan sisään. Perinteisen kielenopetuksen lisäksi kotoutumiskoulutuksen on tärkeää tarjota mahdollisuuksia myös epäviralliselle kielen käyttämiselle. Näin tehdään mahdolliseksi myös niiden opiskelijoiden oppiminen, joille perinteisestä pänttäämisestä ei ole hyötyä.

Kehollisuus kielen oppimisen menetelmänä hyödyttää kaikkia. Toiminnallisuudesta puhutaan erityisesti leikki-ikäisten ja alakoululaisten kielenopetuksessa, mutta menetelmä ei ole vielä rantautunut pysyvästi nuorten ja aikuisten kotoutumiskoulutukseen. Jos toiminnallisuutta ei ole kirjoitettu opetussuunnitelmatasolle, on täysin opettajasta kiinni, tuleeko näitä menetelmiä käyttäneeksi. Tämä asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan.

Oppijoille pitäisi tarjota mahdollisuus käyttää kieltä epävirallisesti myös kotoutumiskoulutuksessa. Yksi hyväksi havaitsemamme keino tähän on sirkus. Se tarjoaa positiivisen, jännittävän ja hauskuuteen pohjaavan ympäristön, jossa on turvallista leikitellä kielellä.

Epäonnistumisen pelko unohtuu sirkuksen avulla

Monille suomea opiskeleville kynnys käyttää kieltä nousee suhteettoman korkeaksi. Kielen käyttäminen on helpompaa, kun opiskelija voi keskittyä kieliopin sijasta johonkin muuhun kuten sirkusvälineen kiinniottamiseen tai kaverin kanssa tempun tekemiseen. Sirkuksessa opiskelijat harjoittelevat epäonnistumista, vahvistavat ryhmähenkeä ja pitävät hauskaa. Tämä auttaa unohtamaan kielenkäyttöön liittyvää epäonnistumisen pelkoa.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Sirkuksesta siivet elämään -hankkeessa toteutettiin sirkustyöpajoja kotoutumiskoulutuksen ja valmentavan opetuksen opiskelijoille. Sorin Sirkuksen, Kulttuurikeskus PiiPoon, Sirkus Magentan ja Taidekoulu Estradin sirkusohjaajat ohjasivat sirkusta maahanmuuttajanuorille Tampereella, Vantaalla ja Lappeenrannassa. Sirkusta kokeili vuosina 2018–2020 yli 880 nuorta ja noin 230 maahan muuttaneiden kanssa työskentelevää ammattilaista.

Sirkusharjoitteet on koottu helppokäyttöiseksi paketiksi

Useat opettajat suunnittelevat nyt jatkavansa sirkusharjoitteiden käyttöä omassa opetuksessaan sen jälkeen, kun olivat kokeilleet niitä ryhmänsä kanssa. Lasten ja nuorten säätiö on kerännyt näitä hyväksi havaittuja lämmittelyyn, yhteistyöhön, keskittymiseen, luottamukseen ja ilmaisuun liittyviä sirkusharjoitteita helposti käyttöönotettavaksi paketiksi.

Parasta on, että kuka tahansa voi ottaa näitä matalan kynnyksen sirkusharjoituksia käyttöön kielenopetuksen tueksi oman ryhmänsä kanssa. Ja jos sirkuskärpänen toden teolla puraisee, on ympäri Suomea toimivilta sosiaalisen sirkuksen ammattilaisilta mahdollista tilata työpajalle jatkoa. Toivottavasti viesti sirkuksen mahdollisuuksista kantautuu myös opetussuunnitelmatyöhön asti, jotta menetelmien ääreen pääseminen ei jää yksittäisen opettajan innostuksesta kiinni!

Sofia-Charlotta Kakko, asiantuntija, Sirkuksesta siivet elämään -hanke, Lasten ja nuorten säätiö

 

Lue lisää:

Tutustu sirkusharjoitteisiin

 

 

 

Lisää kommentteja