Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Maahanmuuttajanuori työmarkkinoilla

Pirkanmaalaisten ja tamperelaisten vieraskielisten 15–29-vuotiaiden nuorten osuus kaikista ikäryhmän nuorista on viimeisten 10 vuoden aikana lähes kaksinkertaistunut. Heidän koulutustasonsa on suomenkielisiä alhaisempi ja työttömyysprosentti korkeampi. Erityisen huolestuttavaa on, että vieraskielisten koulutuksesta vastavalmistuneiden työttömyys kasvaa nopeasti. Edes kouluttautuminenko ei takaa paikkaa suomalaisessa yhteiskunnassa?

Tiedot käyvät ilmi syksyllä 2014 ALMA-hankkeen julkaisemasta Maahanmuuttajanuorten tilanne Pirkanmaalla -selvityksestä. Tavoitteena oli tuottaa ajankohtaista tietoa nuorten tilanteesta viranomaisten ja järjestöjen käyttöön. Tarkastelimme myös sitä, miten maahanmuuttaja- ja kantaväestön nuorten tilanteet eroavat toisistaan työllisyyden ja koulutuksen osalta. Lisäksi selvitimme, onko nuorisotakuu tavoittanut myös maahanmuuttajanuoret.

Asiantuntijoiden haastatteluissa nousi esiin nimenomaan maahanmuuttajanuorten työllistämisen ja työllisyyden edistämisen haasteet. Vieraskielisten nuorten kantaväestöä huomattavasti suurempi syrjäytymisriski noteerattiin myös. Tarvittaisiin erityistukea koulutusvalintoihin ja lisää tietoja eri koulutusten ja ammattien edellytyksistä ja vaatimuksista.

ALMA pyrkii ehkäisemään maahanmuuttajanuorten syrjäytymistä

ALMA-hankkeen viimeisen kauden yhtenä lähtökohtana on pirkanmaalaisten maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ehkäiseminen. Päämääränä on maahanmuuttajanuorten ohjaaminen koulutukseen ja työmarkkinoille sekä ajantasaisen tiedon tuottaminen maahanmuuttajanuorten tilanteesta ja palvelutarpeista.

Nuorten ohjaukseen liittyen järjestimme loppuvuonna 2013 Mistä nuorelle ammatti -infotilaisuuksia maahanmuuttajanuorille ja heidän vanhemmilleen. Lisäksi syksyllä 2014 pilotoimme maahanmuuttajanuorten matalan kynnyksen vertaisohjauspalvelua yhdessä Setlementtinuorten Hämeen piiri ry:n Kölvi-toiminnan kanssa.  Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi opiskeleva Abdi Cisman aloitti elokuussa vertaisohjaajana Kölvissä. Ohjauksen kynnystä pyritään vielä madaltamaan, jotta se tavoittaisi myös tyttöjä. Ohjauspilotti jatkuu huhtikuun loppuun 2015.

ALMA-hanke on pirkanmaalaisissa kunnissa toimiva ESR-rahoitteinen alueellisen maahanmuuton kehittämishanke, jonka tehtävänä on tukea kuntia maahanmuuton alkuvaiheen vastaanotossa ja kehittää kuntien valmiuksia maahanmuuttajien kotouttamiseksi. Hanke on toiminut Pirkanmaalla ESR-rahoitteisena vuodesta 2009 lähtien.

Lilli Rasilainen & Sanni Ojanen, projektikoordinaattori, ALMA-hanke

Lisätietoja:

Maahanmuuttajanuorten tilanne Pirkanmaalla

Lisää kommentteja