Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

MAHTAVA-hanke auttaa turvapaikan saaneita kohti oppisopimusta ja kehittää kielen oppimista työssä

Julkaisupäivä 20.11.2017 10.04 Blogit

Tarjoaako oppisopimus maahan muuttaneille toimivan väylän kohti työelämää? Pitääkö suomen kielen olla täydellistä, jotta voi työllistyä? On ollut ilo olla löytämässä vastauksia ja ratkaisuja näihin kysymyksiin hankkeessa, jonka nimikin on MAHTAVA.

Standin aikuisopiston koordinoiman MAHTAVA-hankkeen kärkiajatuksena on maahan muuttaneiden – erityisesti turvapaikan saaneiden – aiemman koulutuksen, työkokemuksen ja muun osaamisen hyödyntäminen työllistymisen edistämisessä. Kehittämistyö ennakoi vuoden 2018 alussa käynnistyvää ammatillisen koulutuksen reformia, jonka myötä työpaikalla tapahtuva oppiminen lisääntyy.

Hankkeen määrällisenä vuositavoitteena on auttaa oppisopimusjakson alkuun yhteensä 60 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä. Stadin aikuisopiston kohdalla oppilaitoskohtainen osatavoite saavutettiin jo lokakuussa.

Vuoden aikana oppilaitoksissa on testattu valmennusjaksoja rakennus- ja hoiva-aloilla. Stadin aikuisopistossa kahteen pilottiryhmään valittiin 30 hoiva-alasta kiinnostunutta henkilöä. Toisen ryhmän osallistujat valmentautuvat lähihoitajan opintoja kohti luokassa ja työpaikoilla, toisessa ryhmässä tehostetaan oppimisvalmiuksia, tietoteknisiä taitoja ja suomen kieltä. Hakijoita oli paljon enemmän kuin ryhmiin mahtui. Myös työssäoppimispaikat löytyivät osallistujille helposti.

Suomen kieltä opetellaan työn ohessa

Tärkeässä roolissa kehittämistyössä ovat uudenlaiset tavat tukea aikuisen opiskelijan suomen kielen oppimista – työn ohessa. Työpaikoille jalkautuva tuki, uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset työvälineet tarjoavat uusia ja ketteriä tapoja tehostaa suomen kielen oppimista.

MAHTAVA-hankkeessa on tuotettu vuoden aikana selkokielistä materiaalia maahan muuttaneiden opiskelijoiden tueksi. Oppisopimussanasto on saatavilla viidellä eri kielellä. Hanketoimijoista erityisesti Varia on tuottanut selkokielistä videomateriaalia eri ammattialojen työsanaston ja -tehtävien tueksi. Työelämä- ja työsanaston oppimisessa voidaan käyttää tukena kuvia, videoita tai pelillisiä elementtejä sisältäviä oppimateriaaleja.

Suomen kielen opetus on muutenkin muutoksessa. Jalkautuva S2-opetus on uudenlaista opetustyötä, jossa mennään luokkahuoneesta opiskelijan luokse. Työtä tehdään uudenlaisissa ympäristöissä kuten Facebookissa, Skypessä tai WhatsUpissa.

Vuosia kotouttamistyötä tehneenä uskon, että avain tuloksellisen hanketyöhön löytyy yhdessä tekemisestä. MAHTAVA-hanke on toteutettu yhteistyössä oppilaitosten, työnantajien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Ydinviestiä eli oppisopimuksen mahdollisuutta on välitetty selkokielellä siellä, missä ihmiset ovat: kauppakeskuksissa, kirjastoissa, järjestöissä ja futiskentällä. Hankkeen kohderyhmää kuunnellen ja osallistaen on toteutettu Ammattimessut-tapahtumia ja futisturnauksia.

Suomeen muuttaneilla on valtavasti osaamista ja työkokemusta, jota kannattaa hyödyntää. Esimerkiksi Uudellamaalla joka neljäs palvelualan yritys kärsii työvoimapulasta, ja yritysten kasvua rajoittaa puute ammattitaitoisesta työvoimasta. Jatketaan siis työtä!

Heidi Lehtovaara, projektipäällikkö, Stadin aikuisopisto, Työelämä- ja oppisopimuspalvelut, MAHTAVA-hanke

Lisätiedot:

MAHTAVA-hanke (opso.fi)

Selkokielinen oppisopimusesite (opso.fi)

Selkokielisiä videoita (variaprojektit.fi)

Jalkautuva S2-opetus (youtube.com)

Kommentit
Ei kommenteja vielä. Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita