Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Mielenterveys kuuluu kaikille

Uuteen maahan saapuminen luo mahdollisuuden kehittymiseen ja uuteen elämään, mutta tilanteeseen liittyy myös luopumista, pettymyksiä, usein työttömyyttä ja ehkä yksinäisyyttäkin. Mielenterveys on koetuksella, ja maahanmuuttajilla tiedetään olevia kantasuomalaisia enemmän mielenterveysongelmia, erityisesti masennusta ja traumaperäisiä häiriöitä. Maahanmuuttajat käyttävät kuitenkin tutkitusti vähän mielenterveyspalveluja, vaikka tarve on suuri.

Kotouttamistyö ja mielenterveystyö limittyvät toisiinsa ja niitä yhdistää yhteiset tavoitteet. Kotouttamistyössä tarvitaan mielenterveysosaamista ja mielenterveystyössä tarvitaan kotouttamisosaamista. Pohjanmaalla suoritetussa haastattelututkimuksessa mielenterveyspalveluiden työntekijöiden haasteina nousivat esille maahanmuuttajien mielenterveyden ongelmien tunnistaminen, luottamuksellisen hoitosuhteen rakentamisen vaikeus ja riittämätön tietämys syrjäytymiskehityksen ehkäisyn keinoista. Mielenterveysseuran kriisikeskusverkostoon hakeutuukin moni maahanmuuttaja, joka ei ole saanut tarvitsemaansa apua.

Perustuslakimme mukaan terveydenhuolto on kaikkien Suomessa asuvien perusoikeuksia. Ei ole oikein, että monimuotoisista ja usein traumaperäisistä mielenterveysongelmista kärsivät maahanmuuttajat ajautuvat järjestöjen kevyiden palveluiden piiriin, kun virallinen terveydenhuoltojärjestelmä epäonnistuu tehtävässään. Maahanmuuttajien hoitopolut ovat päälaellaan: psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta maahanmuuttaja-asiakkaita ohjataan, usein osaamisen puuttumisen takia, järjestöjen palveluiden piiriin, vaikka monimutkaisten ongelmien kohdalla ohjautumien tulisi kulkea päinvastaiseen suuntaan.

Hyvä mielenterveys on onnistuneen kotouttamisen ja työelämäosallisuuden edellytys. Näyttö osoittaa, että maahanmuuttajien mielenterveyteen sijoittaminen maksaa itsensä takaisi moninkertaisesti. On aika saattaa asia ajan tasalle Suomessa. Tarvitsemme maahanmuuttajien mielenterveystyön kansallista koordinaatiota, yhtenäistä asiakasohjausta, hoitopolkuja ja -suosituksia, kansallista maahanmuuttajien mielenterveyden osaamiskeskusta ja laajamittaista henkilöstön kouluttamista kohtaamaan maahanmuuttajia.

Maahanmuuttajien mielenterveyttä uhkaavat myös rakenteelliset ongelmat, kuten köyhyys, syrjintä, sukupuolten epätasa-arvo ja rasismi. Laajasti ymmärrettynä mielenterveystyö tarkoittaa myös työtä oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta. Yhtäläiset vaikuttamismahdollisuudet, tasa-arvo, demokratia ja sosiaalinen pääoma kulkevat käsi kädessä mielenterveyden kanssa. Työ avoimemman, suvaitsevamman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta yhdistää mielenterveystyötä ja kotouttamistyötä tekevät. Oikeudenmukainen, mielenterveyttä edistävä Suomi kuuluu kaikille.

Kristian Wahlbeck, kehitysjohtaja, Suomen Mielenterveysseura

Lisätietoja:

www.mielenterveysseura.fi

Lisää kommentteja