Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Milloin viranomaisen päätös ulkomaisen tutkinnon tunnustamisesta on tarpeen?

Julkaisupäivä 21.9.2018 11.27 Blogit

Antti KanniainenKun ulkomailla tutkinnon suorittanut hakee töitä Suomessa, työnantajan tehtävä on arvioida koulutuksen soveltuvuutta avoinna olevaan tehtävään. Läheskään aina ei tarvita mitään ”virallista päätöstä” tai todistusta siitä, miten ulkomainen koulutus vertautuu Suomessa suoritettuun tutkintoon. Tähän pääsääntöön on kuitenkin kaksi poikkeusta.

Jos ammattiin on lainsäädännössä (laissa tai asetuksessa) määritelty yksilöity kelpoisuusvaatimus, puhutaan säännellystä ammatista. Ulkomainen tutkinto ei anna suoraan kelpoisuutta säänneltyyn ammattiin, vaan tutkinnon suorittaneen täytyy saada toimivaltaisen viranomaisen päätös asiassa. Suomessa on noin 80 säänneltyä ammattia, joista suurin osa on sosiaali- ja terveydenhuollon alalla. Muita suuria ammattiryhmiä ovat opettajat ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset.

Suomessa säännellyt ammatit on lueteltu Opetushallituksen verkkopalvelussa. Jokaisen ammatin kohdalla on mainittu myös toimivaltainen viranomainen, johon ulkomailla tutkinnon suorittaneen pitää ottaa yhteyttä, jos hän haluaa selvittää kelpoisuutensa säänneltyyn ammattiin.

Säänneltyjen ammattien lisäksi on joitakin tehtäviä, joihin on säädöspohjaisena kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkinto. Tällaiset virat tai tehtävät ovat useimmiten julkisella sektorilla. Jotta ulkomailla korkeakoulututkinnon suorittanut olisi kelpoinen tällaiseen tehtävään, hän tarvitsee Opetushallituksen päätöksen tutkinnon tason rinnastamisesta. Näissä ns. tasopäätöksissä ei oteta kantaa suoritetun tutkinnon alaan. Tutkinnon suuntautumista arvioidaan kuitenkin niin, että voidaan päättää, tapahtuuko rinnastus ammattikorkeakoulussa vai yliopistossa suoritettavaan korkeakoulututkintoon.

Jos ulkomailla tutkinnon suorittanut ei hakeudu säänneltyyn ammattiin tai korkeakoulututkintoa vaativaan tehtävään, hänelle on tarjolla muita osaamista tunnistavia menettelyitä kuten SIMHE-palvelut sekä osaamis- ja ammattitaitokartoitukset. Nämä palvelut voivat olla hyödyllisiä myös, jos ulkomailla suoritettu koulutus ei ole loppuun suoritettu, tutkinto ei ole suoritusmaan viralliseen tutkintojärjestelmään kuuluva tai henkilöllä ei ole todistuksia koulutuksestaan.

Antti Kanniainen, suunnittelija, Opetushallitus

Lue lisää:

Suomessa säännellyt ammatit (Opetushallitus)

Korkeakoulututkinnon tason rinnastaminen (Opetushallitus)

SIMHE-palvelut (cimo.fi)

Osaamis- ja ammattitaitokartoitukset (TE-palvelut)

Opetushallitus järjestää 1.11.2018 seminaarin ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta ja ulkomaisista koulutusjärjestelmistä (pdf)

 

Kommentit
Ei kommentteja vielä Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita