Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Mitä matalan kynnyksen toiminta merkitsee kotoutumiselle? – Kokemuksia kotoutumisentukena.fi:n kehittämisestä

Ulla LehtonenOhjaus matalan kynnyksen toimintaan ei vakiinnu osaksi maahan muuttaneita ohjaavien viranomaisten perustyötä itsestään. Vaiva kannattaa kuitenkin nähdä, sillä matalan kynnyksen toiminnalla on iso merkitys kotoutumiselle.

Kotoutuminen on muutakin kuin työllistymistä 

Työskentely matalan kynnyksen toimintaa kokoavan kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelun kehittämisen parissa on opettanut minulle paljon. Minut on yllättänyt, kuinka monenlaista toimintaa tarjotaan kotoutumisen tueksi.  Kotoutumisentukena.fi-palvelussa on ilmoitettu muun muassa ryhmätoimintaa odottaville äideille, kädentaitoja kiinankielisille sekä arabian- ja kurdinkielinen ryhmä omaishoitajille. Näiden lisäksi palvelusta löytyy suuri määrä suomen kielen, digitaitojen ja työelämävalmiuksien parantamiseen tähtäävää toimintaa.

Vielä suurempi oivallus on ollut, kuinka suuri merkitys matalan kynnyksen toiminnalla voi olla siihen osallistuvalle. Käsityö- tai liikuntakerhossa ei ole kysymys pelkästään uusien taitojen oppimisesta tai fyysisen kunnon ylläpitämisestä, vaan parhaimmillaan toiminta vahvistaa sosiaalisia suhteita, osallisuutta ja kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan. Toiminnan avulla tutustuu lähiseudulla asuviin ihmisiin sekä oman alueen palveluihin ja tulee näin osaksi alueen sosiaalisia verkostoja.

Pelkkä verkkopalvelu ei riitä

Yksi kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelun tavoitteista on ollut lisätä viranomaisohjausta matalan kynnyksen toimintaan. Tässä olemme onnistuneet, sillä palvelun ovat ottaneet käyttöön esimerkiksi Uudenmaan TE-toimisto ja Helsingin kaupungin sosiaalitoimi. Palvelun avulla ohjausta ja neuvontaa tekevät viranomaiset voivat etsiä toimintaa ja tukea helposti ja nopeasti kunkin asiakkaansa asuinpaikan ja elämäntilanteen mukaan.

Verkkopalvelu on tarjonnut paikan tiedonvaihdolle. Sen lisäksi olemme sen myötä luoneet myös uutta tapaa puhua. Olemme kartoittaneet, mikä tekee toimintailmoituksesta selkeän ja luotettavan ohjausta ja neuvontaa tekevälle sekä mitä tietoja ilmoituksella tulee olla, jotta asiakasohjaus onnistuu vaivattomasti. Tätä tietoa olemme välittäneet eteenpäin toiminnan ilmoittajille järjestämissämme koulutuksissa ja heille lähetetyissä sähköpostipalautteissa sekä verkkopalvelun ohjeistuksissa.

Tämä saattaa kuulostaa pieneltä asialta, mutta se on osoittautunut yllättävän tärkeäksi. Matalan kynnyksen toimintaa järjestävät järjestöt ja muut organisaatiot ovat tottuneet joko houkuttelemaan toimintaansa osallistujia mainostamalla esimerkiksi rentoa yhdessäoloa tai kirjoittamaan hankehakemuksia, joissa toimintaa ja sen tavoitteita kuvaillaan hyvin yleisellä tasolla. Kumpikaan näistä tavoista ei kuitenkaan puhuttele ohjausta ja neuvontaa tekeviä viranomaisia. Viranomaisille tärkeä on tieto, miten osallistuja pääsee mukaan toimintaan ja miten osallistuminen tukee kotoutumista, vahvistaako se esimerkiksi suomen kielen taitoa tai työnhakutaitoja. Yhteistyö ja luottamuksen rakentaminen asiakasohjauksessa ei voi onnistua ilman yhteistä kieltä.

Siirtyessäni uusiin tehtäviin marraskuun 2019 puolivälissä, voin todeta olevani äärimmäisen ylpeä kotoutumisentukena.fi-tiimin tekemästä työstä. Palvelu tuo esiin hankkeiden ja tilapäisten rahoituksien pirstaloimaa kenttää, jonka kokonaiskuvaa on ollut aiemmin vaikeaa – jos ei mahdotonta – hahmottaa. Vajaan vuoden aukiolon jälkeen palvelussa on julkaistu lähes 450 toimintailmoitusta ja siellä on vieraillut noin 12 000 kävijää. Toivon, että jatkossa palvelu saa yhä uusia käyttäjiä ja matalan kynnyksen toimintaan ohjaaminen vakiintuu osaksi yhä useampien maahan muuttaneita ohjaavien viranomaisten perustyötä ja sitä kautta Suomeen muuttaneet saavat yhä monipuolisempaa tukea kotoutumiseen.

Ulla Lehtonen, projektisuunnittelija, Uudenmaan ELY-keskus

 

Lisää kommentteja