Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Monikulttuuriset aamukahvit rakentaa kumppanuutta

Monikulttuurityötä Hämeenlinnassa kuvaa verkostomaisuus, monitoimijuus ja kumppanuus. Tämä näkyy esimerkiksi ’monikulttuuristen aamukahvien’ muodossa. Aamukahvit kokoaa kerran kuukaudessa valtion, kunnan, seurakuntien ja kolmannen sektorin toimijoita yhteisen kahvipöydän ääreen.

Monikulttuuriset aamukahvit ovat toimineet muutaman vuoden ajan maahanmuuttajapalveluiden aloitteesta. Aluksi tavoitteena oli saattaa yhteen maahanmuuttajien parissa työskentelevät ihmiset. Hyvää työtä tehtiin paljon, mutta ihmiset kokivat, etteivät he tunteneet toisiaan, palveluja tai eri toimintoja riittävän hyvin. Tärkeää oli saattaa yhteen muun muassa te-palveluiden, sosiaalityön, seurakuntien, nuorisotyön, lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden sekä eri palveluita tarjoavien järjestöjen ja oppilaitosten työntekijät. 

Toiminnan tavoite on jalostunut kahvittelujen edetessä

Yhteistyön tarkoituksena on ollut lisätä tietoisuutta eri tahojen tekemästä monikulttuurityöstä alueen asukkaiden keskuudessa. Uuden ympäristön yhteistyön kehittämiselle mahdollistaa myös syksyllä 2014 avattu Hämeenlinnan Kumppanuustalo, kaikille avoin kansalaistoiminnan keskus. Talossa toimii 11 eri järjestöä ja yhdistystä sekä kaupungin monikulttuurityö.  

Monikulttuuriset aamukahvit -yhteistyö nostaa esiin uusia ajatuksia, kuinka laajentaa ja kohdentaa kunkin tahon palveluita maahanmuuttajille ja samalla tukea ulkomaalaistaustaisten kotoutumista Hämeenlinnan seudulle. Mitä tutummaksi kumppanit ovat tulleet, sitä merkittävämmäksi tiedon välittämisen ja yhteistyön areenaksi verkosto on muodostunut. Lukuisten hankkeiden ja organisaatioiden viidakossa osallistujat osaavat tehokkaammin suunnata tiedon välittämisen juuri niille tahoille, joiden uskovat siitä hyötyvän eniten.

Lisää kahvia: monen kulttuurin kielikahvilat

Yksi kahvittelun ympärille rakennettu kohtaaminen on kielikahvilat. Kumppanuustalolla kerran kuussa pidettävässä tapahtumassa puhutaan viidessä eri pöydässä viittä eri kieltä… ja juodaan kahvia.  Kahvila on muodostunut hyvin suosituksi toiminnaksi, joka tuo yhteen kantasuomalaisia ja uushämäläisiä neutraalissa ympäristössä.  

Ihmiset kulkevat ja matkustavat ympäri maailmaa kiihtyvällä vauhdilla. Erilaisissa yhteyksissä hankittua kielitaitoa ei aina jaksa pitää yllä säännöllisillä kursseilla, mutta kerran kuussa on helppo piipahtaa kahville ja keskustella vaikka arabiaksi tai ranskaksi, venäjäksi tai englanniksi. Samalla maahanmuuttajat saavat mahdollisuuden kysyä ja keskustella suomalaisesta kulttuurista omalla kielellään. Toki kielikahvilassa on aina myös ’Suomi-pöytä’, jonne maahanmuuttajat voivat tulla harjoittelemaan suomen kieltä.

Tuloksena eläviä kotoutumisen verkostoja

Molempien kahvittelujen sivutuotteena ovat syntyneet ’luontaiset elävät verkostot’ ja kohtaamisen foorumit. Toimintaan on helppo tulla mukaan ja jokainen voi osallistua sellaisella panoksella, kuin itse haluaa. Verkostoissa jaetaan arjen asiantuntijuutta, ammatillista ja kokemusosaamista. Kynnyksen madaltaminen eri toimintoihin ei koske vain maahanmuuttajia: myös julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken on tärkeä päästä yhteen keskustelemaan arjen työstä.  

Tuttuus on mahdollistanut uusia toimintamuotoja ja yhdessä tekemistä, jossa on ylitetty perinteiset sektorirajat. Taustalla on ajatus tasavertaisesta toimijuudesta ja jokaisen toimijan roolin tärkeydestä. Ajatuksella, kaikkia tarvitaan onnistuneen kotoutumisen toteutumiseen.

Tanja Tauro, sosiaalityöntekijä, humanitaarinen vastaanotto ja Erika Jokinen, ohjaaja , monikulttuurityö, Hämeenlinnan kaupungin maahanmuuttajapalvelut

Lisää kommentteja