Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Nuoren mentoriopiskelijan tarina: erilainen tapa oppia ohjaamista ja monikulttuurisuutta

Poika istuu tietokoneen äärellä, kuvituskuvaToista ammattiaan opiskeleva, 25-vuotias Jere arveli, että mentorointiprosessista on enemmän hyötyä hänelle kuin esimerkiksi monikulttuurisuuden opiskelusta verkkokurssina. Aiempaa kokemusta mentoroinnista tai maahanmuuttajien parissa tehtävästä työstä Jerellä ei juuri ollut. Mentorointiprosessista hän on halunnut oppia erityisesti sen, miten eritaustaisten ihmisten kanssa kommunikoidaan.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa on järjestetty koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaopiskelijoille erilainen tapa oppia ohjaamista ja monikulttuurisuutta. Ohjaajaopiskelijat toimivat maahanmuuttajaopiskelijoiden mentoreina. Mentoreille on suunnattu kaksipäiväinen valmennus mentoroinnista ja monikulttuurisuudesta.

Valmennuksesta on hyötyä mentorillekin

Valmennuksessa Jere kertoi oppineensa erityisen hyvin selkokielen ja selkeän kielen periaatteet. Valmennuksessa hänelle tuli tutuksi myös mentorointi käsitteenä – tämä oli tärkeää, koska hänellä ei ollut aiempaa tietoa mentoroinnista.

Jere kertoi, että mentorointi jännitti ennakkoon, mutta suurempia vaikeuksia esimerkiksi kulttuuriin liittyen ei ollut. Aktorit olivat nuoria opiskelijoita, kuten Jerekin, joten yhteisiä asioita löytyi helposti. Jere sai aktoreiltaan palautetta, jonka mukaan hän puhuu suomea ymmärrettävästi ja rauhallisesti.

Koko mentorointiprosessi oli Jeren mukaan mielenkiintoinen. Hän sai laajempaa näkökulmaa asioihin ja oppi, että itselle itsestään selvät asiat eivät sitä kaikille ole. Kokemus oli avartava. Odotukset täyttyivät myös hyvin: Jere oppi kommunikoimaan suomeksi kieltä vielä opettelevien kanssa. Hän koki, että pystyi auttamaan ja tukemaan aktoreitaan opinnoissa ja tutustuttamaan heitä esimerkiksi suomalaisiin tapoihin.

Mentorointivalmennus on sopiva paketti työelämää varten

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaopiskelijoille maahanmuuttajien mentoroinnin opintokokonaisuus soveltuu Jeren mielestä erittäin hyvin. Kouluissa on jo paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia, joista osa tarvitsee tukea kielessä ja suomeksi kommunikoinnissa. Työssäoppimispaikassaan alakoulussa Jere arvelikin pääsevänsä heti käyttämään uusia oppejaan – lisäksi mentoroinnista saatu todistus voi tulevaisuudessa olla avuksi työnhaussa.

Anna Palviainen, markkinointisuunnittelija, Gradia

Lisätietoja hankkeesta:

Lue blogi Osaamista kasvatetaan mentoroinnin avulla

Ulla Koukkari-Anttonen, lehtori, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, p. 040 341 6243, ulla.koukkari-anttonen(at)gradia.fi

Kuva: Kuvituskuva, Tero Takalo-Eskola, Terotemedia, © Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia on kehittänyt mentorointivalmennusta ja testannut mentorointimallia yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän palvelualan opiston ja Karstulan Evankelisen Opiston kanssa. Hanke on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella.

Lisää kommentteja