Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Oletko #kotoutumisentukena? Yhteistyö vaatii kokeilemista ja sitoutumista

Elina KutramoinenTarve koota kotoutumista tukevaa toimintaa yhteen paikkaan on pirstaleisella toimintakentällä ilmeinen. Silti kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelu herättää monia kysymyksiä. Miten kiireiset järjestötyöntekijät ja vapaaehtoiset saadaan motivoitua syöttämään toimintatietoja palveluun? Miten maahan muuttaneiden järjestötoimijoiden kielitaito riittää tekemään suomenkielisiä ilmoituksia palveluun? Ja miten saadaan ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät viranomaiset todella käyttämään palvelua?

Kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelu on kehitetty yhdessä eri toimijoiden kanssa kotoutumisen parissa toimivien yhteiseksi foorumiksi. Uudenmaan ELY-keskuksen ylläpitämässä verkkopalvelussa voi ilmoittaa ja hakea matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa, esimerkiksi kielikursseja ja vertaisryhmiä. Palvelu tukee etenkin järjestöjen sekä maahan muuttaneiden ohjausta ja neuvontaa tekevien viranomaisten yhteistyötä.

Verkkopalvelua voi toki hyödyntää muussakin. Kotoutumisentukena.fi:n avulla voi hahmottaa sektorin toiminnan kokonaisuutta, jolloin päällekkäisyyksiä ja katvealueita matalan kynnyksen toiminnassa voi havaita helposti. Näin toimintaa ja rahoitusta on helpompi suunnata sinne, missä on suurin tarve. Verkkopalvelu helpottaa myös yhteistyökumppaneiden löytämistä ja verkostojen rakentamista.

Järjestöt saavat tukea verkkopalvelun käyttöön

Kysymyksistä huolimatta voi sanoa, että kotoutumisentukena.fi on otettu hyvin vastaan. Joulukuussa 2018 avattuun verkkopalveluun on rekisteröitynyt yli 100 toimintaa järjestävää organisaatiota. Toimintailmoituksia palvelussa on julkaistu yhteensä yli 300 kappaletta. Ilmoituksia ja toimijoita tulee mukaan lisää koko ajan.

Kotoutumisentukena.fi-tiimissä teemme paljon sen eteen, että järjestöt saavat tukea ilmoituksien tekemiseen. Järjestämme koulutuksia, joissa muotoilemme toimintailmoituksia yhdessä ja tuemme ilmoittajia Skype-klinikoilla esimerkiksi oikolukemalla ilmoituksia. Verkkopalvelun käyttö on tehty helpoksi ja uusien ilmoitusten tekeminen sujuu vaivattomasti kopioimalla vanhoja ilmoituksia. Aktiivisella viestinnällä muistutamme ilmoittajia verkkopalvelusta.

Verkkopalvelu toimii ohjauksen työvälineenä

Myös neuvonta- ja ohjaustyötä tekevät viranomaiset ovat ottaneet palvelun ilahduttavalla tavalla vastaan. Toiminnan hakuja on verkkopalvelussa tehty yhteensä yli 2000 kappaletta. Uudenmaan TE-toimisto on päättänyt ryhtyä ohjaamaan maahanmuuttajataustaisia asiakkaitaan matalan kynnyksen toimintaan, koska se on nyt helppoa kotoutumisentukena.fi:n avulla. Myös Helsingin maahanmuuttoyksikkö on ottanut verkkopalvelun käyttöönsä. Lisäksi olemme vierailleet muun muassa lukuisissa muissa Helsingin kaupungin työyhteisöissä ja kotoutumiskoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa kertomassa verkkopalvelusta työvälineenä.

Miksi verkkopalvelua kannattaa kokeilla? Palvelu on helppokäyttöinen ja se on rakennettu alan toimijoiden tarpeiden pohjalta. Järjestöjen, viranomaisten, oppilaitosten ja muiden toimijoiden yhteistyön edellytyksenä on, että toimijat tietävät toisistaan ja tieto vaihtuu – ja verkkopalvelu on rakennettu tätä tarkoitusta varten.

Verkkopalvelun käyttöä edistetään yhteistyössä

Viesti verkkopalvelun käyttöön ottaneilta toimijoilta on selvä: palvelu on otettava käyttöön suurella volyymillä. Toimintaa järjestävien on ilmoitettava toimintaansa palvelussa, jotta siitä on hyötyä asiakasohjauksessa.

Toiminnan järjestäjät kaipaavat tuloksia eli uusia osallistujia toimintaansa, jotta ilmoittamiseen löytyy motivaatiota jatkossakin. Tämä taas vaatii sitä, että ohjausta ja neuvontaa tekevien on otettava palvelu käyttöön asiakasohjauksessa. Lisäksi käyttöönotolle on annettava tarpeeksi aikaa, jotta työväline löytää paikkansa osana työn arkea. Jos etsimäänsä ei löydä sivustolta ensimmäisellä kerralla, on tärkeää antaa palvelulle useampi mahdollisuus. Sama pätee myös siihen, jos asiakkaita ei tunnu ohjautuvan toimintaan sankoin joukoin heti, kun toimintailmoitus on julkaistu palvelussa. Vie aikaa, että kaikki toimijat löytävät palvelun ja osaavat hyödyntää sitä. 

Kotoutumisentukena.fi luotiin eri toimijoiden kesken yhdessä – kokeillaan siis palvelua yhdessä ja annetaan sille mahdollisuus. Onnistuessaan verkkopalvelu voi muuttaa työtämme ja yhteistyötämme pysyvästi – ja ennen kaikkea vaikuttaa monen kotoutujan elämään. Jos mikään ei ole muuttunut kolmen vuoden päästä, voidaan kokeilla jotakin muuta.

Tule mukaan ja näytä, että olet #kotoutumisentukena! Lokakuun puoliväliin saakka kestävän #kotoutumisentukena-kampanjan tarkoituksena on innostaa eri toimijat yhteistyöhön ja verkkopalvelun aktiiviseen käyttöön. Ilmoittamalla toimintasi mukaan verkkopalveluun, teet työsi kotoutumisen eteen näkyväksi ja näytät, että olet valmis yhteistyöhön. Voit myös näyttää olevasi mukana kannattamassa eri toimijoiden yhteistyön syventämistä ja verkkopalvelua sosiaalisessa mediassa.

Elina Kutramoinen, projektisuunnittelija, kotoutumisentukena.fi, Uudenmaan ELY-keskus

 

Lisätietoja:

Ota käyttöön kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelu

Seuraa kampanjaa sosiaalisessa mediassa:

#kotoutumisentukena

facebook.com/kotoutumisentukena

twitter.com/kotoutukenafi

Kotoutumisentukena.fi on toteutettu Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) sekä työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamana.

 

Lisää kommentteja