Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Omalla kielellä alkuun: TE-toimisto tarjoaa kotoutujille omakielisiä orientaatiojaksoja

Taneli Kuusiholma ja Katri LahtinenMiten Suomessa haetaan töitä? Miten pääsen lääkäriin? Saako suomalaisen viereen istua bussissa? Miten kaikki palvelut kustannetaan? Uudella maahanmuuttajalla on pää pyörällä. Mitä kauempaa ja mitä erilaisemmasta yhteiskunnasta ihminen saapuu, sitä enemmän hänellä on kysymyksiä mielessään.

Uudenmaan ELY-keskus kokeilee vuosina 2016–2018 uusille TE-toimiston maahanmuuttaja-asiakkaille viiden viikon orientaatiojaksoa kotoutujan omalla kielellä arabiaksi, englanniksi, venäjäksi sekä dariksi ja farsiksi.

Kotoutumisen alkuvaihe on tärkeässä roolissa uuteen maahan sopeutumisessa

Alkuvaiheessa asettaudutaan uuteen asuinpaikkaan ja opitaan maan toimintatavoista ja arvoista. Maahanmuuttajan motivaatio uuden oppimiselle on myös korkeimmillaan. Ei ole yhdentekevää minkälaisin eväin uusi maahanmuuttaja taivaltaan aloittaa. TE-toimiston orientaatiojakso monipuolistaa maahanmuuttajien ammatti- ja kielitaidon osaamista kehittävää koulutustarjontaa esittelemällä suomalaisia normeja ja kulttuuria sekä lisäämällä sosiaalisia kontakteja.

Orientaatiojakso antaa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, palveluista, järjestöistä, työelämästä ja työmarkkinoista ja suomen kielestä. Lisäksi kotoutujille annetaan henkilökohtaista ohjausta. Jaksojen sisältöjä räätälöidään ryhmäkohtaisesti opiskelijoiden tilannetta vastaavaksi. Vastaavia aiheita käsitellään myös kotoutumiskoulutuksessa, mutta suomen kielellä. Aiheiden käsittely omakielisesti takaa niiden ymmärtämisen ja dialogin niistä kertovan vertaisohjaajan kanssa.

Hyviä kokemuksia ja työllistymistä

Omakielisistä jaksoista on hyviä kokemuksia, myös kansainvälisesti. Opiskelijoille tehdyt yhteiskuntatietouden alku- ja lopputestit osoittavat opiskelijoiden ymmärtävän enemmän suomalaisesta yhteiskunnasta ja viihtyvän maassa paremmin jakson jälkeen. Opiskelijat saivat myös järjesteltyä elämäntilannettaan esiteltyjen palvelujen avulla. Näin he kykenivät keskittymään paremmin opintoihinsa. Erityisesti arabiankielisistä maista saapuneet naiset kertoivat hyötyneensä yhteiskuntaorientaatiosta.

Palvelun kehittämiseen osallistuneet asiakasraadit varmistivat annetun tiedon tarpeellisuus kotoutujien elämässä. Omakieliset asiakasraadit osoittautuivat hyväksi työkaluksi, jolla maahanmuuttajia saatiin osallistumaan toimintaan. Kokemuksia hyödynnetään jatkossa muissa kotoutujien koulutuksissa.

Englanninkielisistä nopean työllistymisen Fast Path -orientaatiojaksoista saatiin myös lupaavia työllistymistuloksia. Jaksoilta työllistyttiin erityisesti asiantuntijatehtäviin, tarjoten räätälöidympiä palvelupolkuja tälle kohderyhmälle. Fast Path -jakson avulla voidaan tarjota nopeaan työllistymiseen tähtäävälle maahanmuuttajalle tiivis koulutus ja evästystä omatoimisen kotoutumisen jatkamiseen työsuhteen aikana. Palvelun onnistumisen edellytykseksi työllistymisen kannalta osoittautuivat asiakkaiden tunnistaminen palveluprosessissa ja työnhakurauhan antaminen koulutuksen jälkeen.

Hyvien kokemuksien rohkaisemana kotoutujien omakielistä alkuvaiheen palvelua tarjotaan Uudellamaalla myös tulevaisuudessa.

Taneli Kuusiholma, projektipäällikkö, Töihin Suomeen ESR-hanke, Uudenmaan ELY-keskus

Lisätietoja:

Raportti Omalla kielellä alkuun – omakielisten orientaatiojaksojen pilotointi Uudenmaan TE-toimiston uusille kotoutuja-asiakkaille (www.doria.fi)

Valokuvassa Töihin Suomeen -hankkeen projektipäällikkö Taneli Kuusiholma ja projektisuunnittelija Katri Lahtinen. Kuva: Taneli Kuusiholma.
 

Lisää kommentteja