Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Oppimisvaikeuksien tunnistamisen avulla tuki voidaan kohdistaa oikein

Aikuisten maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisen vaikeuksien tunnistaminen on haasteellista, sillä kieli, kulttuuri ja oppimisvalmiudet menevät monesti limittäin. Oppimisen haasteiden tunnistaminen ole myöskään yksiselitteistä. Monikulttuuristen opiskelijoiden määrä Suomessa kasvaa tasaisesti. Tämän myötä opiskelijoiden monimuotoisuus, samoin erilaiset oppimisen vaikeudet lisääntyvät oppilaitoksissa. 


Tamperelaisilla aikuisilla maahanmuuttajilla on ollut vuoden 2020 alusta asti mahdollisuus saada erityisopettajan kartoitus ajanvarauksella. Tampereen Osaamiskeskuksen tarjoamassa kartoitusmallissa on 10 vaihetta, joiden avulla voidaan tunnistaa oppimisen vaikeuksia aikuisilla maahanmuuttajilla.

Erityisopettajan kartoitusprosessi esitettynä aikanajanatyyppisesti kuvana

Alussa tärkeintä on tarkoituksenmukainen asiakasohjaus (1), kun opiskelijalla on huomattu haasteita oppimisessa. Riittävät taustatiedot (2) luovat pohjan kartoitukselle, jolloin erityisopettaja pystyy valmistautumaan kartoitukseen (3) esimerkiksi tulkin suhteen, ja sisällyttämään kartoitukseen oikeat materiaalit ja apuvälineet (4). Varsinainen arviointi (5) luo pohjan erityisopettajan pohdinnoille (6), joista seuraa joko se, ettei oppimisen erityisvaikeutta voida täsmällisesti tunnistaa (7.a) tai erityisestä vaikeudesta löydetään riittäviä viitteitä, ja niistä voidaan kirjoittaa lausunto (7.b). Kartoituksen jälkeen varmistetaan, että opiskelija saa tarvittavia tukitoimia (8), ja varmistetaan erityisen tuen järjestäminen käytännössä (9). Kuten kaikissa prosesseissa, on jokaisen kartoituksen jälkeen tärkeä arvioida ja kehittää toimintaa edelleen (10).

Kristiina KemiOppimisen haasteiden taustalla voi olla myös muita syitä

Oppimisen vaikeudet voivat ilmetä esimerkiksi lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa tai toiminnanohjauksessa. Jos kartoituksessa havaitaan jokin oppimisen erityisvaikeus, asiakas saa halutessaan lausunnon, johon kirjataan perustellusti oppimisvaikeudet ja suositukset tukitoimiksi. Toisaalta kartoituksen perusteella voi myös käydä ilmi, että asiakkaan oppimisen haasteet johtuvat jostakin muusta kuin erityisistä oppimisvaikeuksista, ja hänet voidaan ohjata eteenpäin sopivien palveluiden pariin.

Mariia HaatanenAikuisten maahanmuuttajien oppimisen vaikeuksien tunnistamisen perusteella voidaan suositella opiskelijoille kohdennettuja tukitoimia. Alkuvuoden 2020 pilotoinnin myötä on lisäksi huomattu, kuinka suuri merkitys asiakkaille on heidän saamallaan palautteella.

Se voi selittää opiskelijoille heidän mahdollisesti  pitkäänkin jatkuneita haasteita oppimisessa. Esimerkiksi suomen kielen oppiminen tai muissa opinnoissa eteneminen voi olla hyvin työlästä. Tällöin on arvokasta, että asiakkaiden ei tarvitse jäädä pohtimaan, mistä heidän hidas etenemisensä opinnoissa johtuu.

 

Kristina Kemi (ylempi kuva), erityisopettaja ja Mariia Haatanen (alempi kuva), projektisuunnittelija,
Maahanmuuttajien kansainvälinen osaamiskeskus, Tampereen kaupunki

 

Lue lisää:

Erityisopettaja Kristina Kemin ajatuksia maahanmuuttajien erityisestä tuesta 

Tampereen maahanmuuttajien kansainvälisen osaamiskeskuksen epävirallinen videokoonti 10 kohdan kartoitusmallista 

Tampereen Maahanmuuttajien osaamiskeskus, ja sen Opetus- ja kulttuuriministeriön osatoteutuksesta vastaava Tampereen seudun ammattiopisto Tredu kehitti oppimisvaikeuksien kartoitusmallia vuoden 2019 ajan. Vuoden 2020 alusta Tampereen Osaamiskeskus on tarjonnut kaikille tamperelaisille aikuisille maahanmuuttajille mahdollisuutta osallistua ajanvarauksella erityisopettajan kartoitukseen.

Lisää kommentteja

H
Heikki Kerkkänen 5 Kuukautta sitten - Muokattu
Mitä ovat käytännössä ne tukitoimet joita tarjotaan tarpeen ilmetessä, ja kuka on niiden suhteen järjestämisvastuussa?

Jos esimerkiksi ELY-keskuksen kilpailuttamassa kotoutumiskoulutuksessa havaitaan haasteita etenemisessä, onko tukitoimien järjestäminen oppilaitoksen, ELY-keskuksen vai kunnan järjestämisvastuulla ja miten niiden rahoitus on järjestetty?
K
Kristina Kemi 5 Kuukautta sitten vastais Heikki Kerkkänen n.
Kotoutumiskoulutuksessa järjestäjä vastaa erityisestä tuesta siinä laajuudessa, kun rahoittaja on kilpailutuksessa sisällyttänyt sen tarjouspyyntöön.

Vastaavasti kunta huomioi tarpeensa mukaan erityisen tuen osuutta ohjatessaan maahanmuuttajia koulutuksiin jotka kunta ostaa/ organisoi.
Erityisen tuen käytännöistä, sisällöistä ja muodoista paras lähde on maahanmuuttajien erityiseen tukeen erikoistunut erityisopettaja (ks.esim oppimistaito.fi).

Ystävällisin terveisin, Kristina Kemi