Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Osaamista kasvatetaan mentoroinnin avulla

Kuvituskuva kuvaaja Tero Takalo-Eskola, copyright GradiaTyöelämä kaipaa entistä enemmän tekijöitä, joilla on valmiuksia monikulttuurisissa työyhteisöissä toimimiseen. Työelämässä vaaditaan myös perehdyttämis- ja ohjaustaitoja, koska suuri osa ammatillisista opinnoista toteutuu käytännön työelämässä.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa tarjotaan toisen asteen opiskelijoille mahdollisuutta oppia ja ymmärtää kulttuurien moninaisuutta, eri kulttuureista tulevien kohtaamista ja mentorointia. Vapaaehtoisia opiskelijoita on valmennettu toimimaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden mentoreina; ohjaamaan, tukemaan ja kannustamaan heitä opiskelu- ja arkielämässä.

Gradia on kehittänyt mentorointivalmennusta ja testannut mentorointimallia yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän palvelualan opiston ja Karstulan Evankelisen Opiston kanssa. Hanke on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella. Noin 50 eri alojen opiskelijaa on toiminut mentorina ja noin 80 maahanmuuttajataustaista opiskelijaa on saanut itselleen tueksi mentorin reilun kahden vuoden ajan kestäneessä hankkeessa.

Kokemuspankki karttui

Osallistujien kokemukset mentoritoiminnasta ovat olleet innostuneita. Mentorit ja mentoroitavat ovat oppineet toistensa kulttuureista ja taustoista sekä saaneet uusia ystäviä ja lisäarvoa opintoihinsa työelämää varten.

Mentorit kommentoivat prosessia esimerkiksi näin:

  • "Uskon, että tällaista kokemusta arvostetaan työelämässä ja maahanmuuttajat arvostavat myös, kun otetaan heidät mukaan suomalaisten joukkoon."
  • "Tällainen avaa silmiä ja laittaa miettimään asioita. Ennakkoluulot ja stereotypiat ovat karisseet."
  • "On kiva, kun saa auttaa, koska silloin tulee itsekin rohkeammaksi."

Mentoroitavat puolestaan kertoivat, että:

  • "Minä puhun nyt enemmän ja paremmin suomea ja opin esimerkiksi ymmärtämään paremmin suomalaista huumoria."
  • "Halusin integroitua yhteiskuntaan paremmin ja oppia lisää yhteiskunnasta. Koulussa on joskus paljon stressiä, ja mentori voi auttaa minua siinä, kuten myös opinnoissa."

Osallistujien kokemuksista on kerätty tarinoita. Lisäksi menetelmästä on luotu käsikirja ja muuta materiaalia. Kaikki materiaalit tallennetaan verkkopalveluun www.arjenarkki.fi. Lisäksi Ayrton Mestanza on tehnyt mentoroitavien kokemuksista opinnäytetyön Maahanmuuttajien kokemukset mentoroinnista (JAMK 2019).

Tilanteet ovat samanlaisia maasta riippumatta

Vertailutietoa maahanmuuttajien mentoroinnista sekä erilaisista käytännöistä ja kokemuksista on saatu kansainvälisen verkostoyhteistyön kautta eri toimijoilta Belgiasta, Saksasta sekä Ruotsista. Havaintojen perusteella on huomattu, että maasta riippumatta kumppaniorganisaatioissa käsitellään samanlaisia tilanteita maahanmuuttajien kanssa. Näitä ovat esimerkiksi kielitaidon tarve, luku-, kirjoitus- ja digitaitojen puute, lukuisat eri virastot ja lomakkeet, työnantajien asenne.

Yhteisenä tavoitteena on helpottaa ja sujuvoittaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä. Kansainvälisen verkoston kanssa on koostettu myös yhteistä käsikirjaa mentoroinnista. Yhteistyössä on myös työstetty määritelmä työelämämentoroinnille.

Syksyllä 2019 avautui verkkopalvelu www.memore.be. Palvelusta löytyy esimerkiksi englanninkielisinä kansainvälisen yhteishankkeen tuotokset.

Anna Palviainen, markkinointisuunnittelija, Gradia

 

Lisätietoja hankkeesta:

Ulla Koukkari-Anttonen, lehtori, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, p. 040 341 6243, ulla.koukkari-anttonen(at)gradia.fi

 

Kuva: Tero Takalo-Eskola, Terotemedia, © Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia.

Lisää kommentteja