Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Pakolaisten mielenterveyttä edistämässä

Pakolaisten mielenterveyttä edistämässä

Johanna Mäki-OpasTerveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusten mukaan pakolaistaustaisilla on kantaväestöä enemmän psyykkisiä oireita kuten ahdistusta, masennusta ja unettomuutta. Huolestuttavaa on, että samat tutkimukset osoittavat, että psyykkisestä oireilusta huolimatta pakolaiset eivät käytä mielenterveyspalveluita muita enempää. Tästä johtuen pakolaisten mielen hyvinvoinnin tukemiseen on panostettava.

 Pakolaisina Suomeen tulleilla ihmisillä on erilaisia mielen hyvinvointia kuormittavia tekijöitä. Syitä oireilulle on monia, kuten esimerkiksi kotimaassa koettu vaino, sota, konfliktit ja vaarallinen pakomatka. Lisäksi pakolaiset kohtaavat Suomessa syrjintää ja epävarmuutta tulevasta sekä huolta kotimaahan jääneistä läheisistä.

Ammattilainen voi tunnistaa ongelmat ja ohjata eteenpäin

Useissa kulttuureissa mielenterveysongelmat ja niiden hoito ovat tabuja, joka voi estää avunsaannin ajoissa. Kotouttamistoimilla ja pakolaisia kohtaavilla ammattilaisilla on merkittävä rooli mielenterveysongelmien tunnistamisessa, ehkäisemisessä ja korjaamisessa. Pakolaisten kanssa työskentelevät ammattilaiset tarvitsevat erityisen herkkiä tuntosarvia. Mistä tietää, että vastapäätä istuvan pakolaistaustaisen ihmisen päänsärky onkin masennusta, jota hän ei itse tunnista tai uskalla sanoa?

Toisaalta pakolaisten lähtömaissa mielenterveyspalvelut ja palvelujärjestelmä ylipäätään saattavat olla täysin vieraita käsitteitä. Palvelujen piiriin päätyminen vaikeutuu, jos tietoa palvelun olemassa olosta ei ole tai riittävä kielitaito palveluiden käyttämiseksi puuttuu.

Ammattilaisten yhteistyössä hyödynnetään toimivia malleja

Pakolaisten mielenterveystyöhön tarvitaan yhteneväisiä toimintatapoja ja lisää hyväksi koettuja malleja. Haasteena on sellaisen palveluverkon luominen, jossa apu kohdentuu sitä tarvitseville.

THL:n PALOMA-hankkeessa edistetään pakolaisten mielen hyvinvointia hakemalla toimivia ja valtakunnallisesti yhtenäisiä ratkaisuja pakolaisten mielenterveystyöhön. Toimintamallia varten ammattilaiset ja asiantuntijat ovat kertoneet omista kokemuksistaan ja toimintatavoistaan, ja seuraavaksi tämä tieto jalostetaan ja jaetaan kentälle.

Johanna Mäki-Opas, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, PALOMA-hanke, projektipäällikkö

Lue lisää:

Tutustu PALOMA-hankkeeseen (thl.fi)

Kotonen 2: Maahanmuuttajien mielenterveyttä edistävät tekijät ja palvelut (pdf)

Lähteet:

Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi 2014 (thl.fi)

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus (Maamu) (thl.fi)

Lisää kommentteja