Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Parempi itsetuntemus, loistavampi tulevaisuus

Tiina PiispanenPositiivinen psykologia tarjoaa uusia työkaluja kotoutumisen edistämiseen. Positiivisen psykologian mukaan vahvuuksien ja voimavarojen varaan rakennettu elämä luo merkityksellisyyttä.

Alun perin idea lähestymistavan kokeiluun lähti huomioistani asiakastyössä. Omatyöntekijät huolehtivat aikuissosiaalityön palveluiden asiakkaiden vaikeista elämäntilanteista. Tämän palvelun rinnalla pitäisi kehittää vahvuuksien tunnistamista, jotta kotoutujalle voidaan laatia realistinen ja yksilöllinen tulevaisuudensuunnitelma. Omien luonteenvahvuuksien ja taitojen nimeäminen voi olla jollekin länsimaalaisuudessaan aluksi vierasta, mutta se on tärkeä opeteltava taito. Niitä tullaan kysymään niin työnhaussa kuin opiskelupaikkaa haettaessa.

Itsetuntemuksen aakkosilla edistetään omannäköistä elämää

Itsetuntemuksen aakkoset on Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa luotua ryhmätoimintaa, joka edistää omannäköistä ja merkityksellistä elämää. Hankkeen nimi on Target – tavoitteellista kotoutumista ja osallisuutta, ja se on ”targetoitu” (suunnattu) maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta jatkopolkuihinsa uudessa kotikunnassa. Kompassina polunpään löytämiseksi käytettiin positiivista psykologiaa ja vieläpä erittäin onnistuneesti.

Osallistujat ovat olleet pääosin pakolaistaustaisia aikuisia. Lyhytkurssin vetäjäksi kutsuttiin kokenut S2-kouluttaja sekä Positive Psychology Practitioner™ -koulutuksen suorittanut Riikka Kuningas Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKKista. Lyhytkurssin laajuudeksi on vakiintunut viisi vajaan puolen päivän mittaista tapaamista sekä kotitehtävät.

Omakielisessä pienryhmässä keskustellaan ja tutustutaan harjoitusten kautta mm. stressin ja unen hyvinvointivaikutuksiin, voimavaroihin, vahvuuksiin, arvojen mukaiseen elämään, omiin taitoihin ja realististen tavoitteiden asettamiseen.

Omakielisyys tarkoittaa tulkattuja tapaamisia. Olemme kiinnittäneet erityishuomiota siihen, että tulkki on omalta osaltaan luomassa luottamuksellista ja avointa ilmapiiriä. Tulkin on myös pystyttävä tulkkaamaan vaikeita, osin kulttuurisidonnaisia käsitteitä.  Kursseja on järjestetty niin arabian, darin kuin somalin kielillä.

Kotivanhempien on ollut mahdollista osallistua, sillä lapsia ovat hoitaneet hankkeessa mukana olevan Kiipulan erityisammattioppilaitoksen lähihoitajaopiskelijat.

Myönteisen elämän taidot edistävät kotoutumista

Aivan ensimmäiseen pilottiryhmään osallistunut nuori mies koki menneensä kaksi vuotta elämässään eteenpäin, koska oppi tuntemaan itseään paremmin. Miksi tätä ei järjestetty kotoutumisen alussa, hän ihmetteli. Yksi kotiäideistä puolestaan kiitteli, että oppi tuntemaan persoonansa heikkouksia ja vahvuuksia. Se auttoi häntä pohtimaan ammatinvalintakysymyksiä. Eräs osallistuja oivalsi kurssin ansiosta, että hänen pitää käyttää aikaansa niihin asioihin, jotka ovat hänen arvojensa mukaisia. Tämä lisää merkittävästi hyvinvointia.

Onnistumisen kaava on helppo purkaa osiin. Oli hankkeessa havaittu tarve, innostunut ja pätevä kouluttaja, hankkeen sisältä löytynyt lastenhoitoresurssi, taitavat tulkit sekä osallistujat, jotka halusivat pysähtyä pohtimaan omaa elämäänsä uudesta näkökulmasta.  Asiakasohjaus pienryhmiin olisi ollut mahdotonta ilman asiakkaitaan tuntevia työntekijöitä niin Tampereen kaupungin aikuissosiaalityön palveluissa kuin Tampereen seudun ammattioppilaitos Tredussa. Tämän kokemuksen perusteella väitän, että meidän on tarjottava tämänkaltaisia paremman itsetuntemuksen välineitä ja myönteisen elämän taitoja kotoutumisen edistämiseksi yhä laajemmalle joukolle ja jo varhaisessa vaiheessa.

Tiina Piispanen, FM, projektisuunnittelija ja Positive Psychology Practitioner™ -opiskelija, Target –tavoitteellista kotoutumista ja osallisuutta -hanke, Tampereen kaupunki, Aikuissosiaalityön palvelujen Maahanmuuttajapalvelujen osahanke

 

Lue lisää:

Target – tavoitteellista kotoutumista ja osallisuutta -hanke 

Lisää kommentteja