Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Pelillistäminen auttaa hahmottamaan monimutkaisia asioita – nyt kehitetään mobiilipeliä kotoutumisen tueksi

Idea suomalaisen yhteiskunnan toimintoja esittelevästä pelistä syntyi vuosia sitten kotoutumista edistävässä koulutuksessa. Gamu ry:n toiminnanjohtaja Vesa Malinen huomasi työssään kouluttajana, että maahanmuuttajilla oli usein vuosienkin Suomessa asumisen jälkeen hankaluuksia hahmottaa yhteiskunnan toimintaa kokonaisuutena. Pelaaminen on varsinkin nuorten keskuudessa yleistä, ja myös maahanmuuttajataustaiset nuoret pelaavat. Tätä taustaa vasten mobiilipelin kehittäminen tuntui sopivalta ratkaisulta ongelmaan.

Pelillistäminen tarkoittaa pelien mekaniikan soveltamista eri ympäristöihin, kuten esimerkiksi opiskeluun tai työelämään. Tarkoituksena on tehdä oppimisesta jännittävämpää ja motivoivampaa pelillisiä elementtejä lisäämällä. Näitä ovat esimerkiksi palkinnon saaminen oikein suoritetusta tehtävästä tai vaikeustason kohoaminen oppimisen edetessä.

Maahanmuuttajille suunnatun pelin avulla on mahdollista esittää vaikeita asiakokonaisuuksia visuaalisesti ja motivoida pelaaja oppimaan tylsiltäkin tuntuvia asioita.

Guider Game -hankkeen päämääränä on tuottaa turkulaisten maahanmuuttajanuorten käyttöön ilmainen mobiilipeli, joka tukee kotoutumista ja antaa olennaista informaatiota suomalaisesta yhteiskunnasta. Applikaation voi ladata ilmaiseksi, ja sitä voi pelata itsenäisesti tai käyttää tukena maahanmuuttajakoulutuksissa.

Tavoitteena on, että pelistä tehdään neljä kieliversiota sekä selkosuomi-versio. Pelin sisältö suunnitellaan sellaiseksi, että se voidaan ottaa käyttöön muissakin Suomen kaupungeissa.

Palveluverkko tutuksi pelaamalla

Pelin tekeminen aloitettiin vuosi sitten taustatiedon keräämisellä. Haastattelimme maahanmuuttajia ja maahanmuuttajatyön asiantuntijoita sekä tutustuimme jo olemassa oleviin materiaaleihin. Tällä hetkellä keskitymme sisällöntuotantoon ja aihealueiden pelillistämiseen.

Olemme myös lyöneet lukkoon pelin kulun: peliympäristössä pelaajan elinpiiri laajenee asteittain. Peli alkaa kotoa perusasioiden ääreltä, mutta sen edetessä pelaaja pääsee tutustumaan erilaisiin yhteiskunnallisiin palveluihin ja monimutkaisempiin asiakokonaisuuksiin.

Sisällön kehittämisen jatkuvana haasteena on vaikeiden ja tylsienkin aiheiden pelillistäminen. Nyt olemme esimerkiksi suunnittelemassa ”virastopeliä”, jossa pelaaja oppii, mikä virasto hoitaa mitäkin asioita maahanmuuttajien näkökulmasta. Yhtenä haasteena on vielä suhteuttaa pelin opettava sisältö palveluverkoston muuttuviin rakenteisiin.

Pyrimme pitämään pelin keveänä ja humoristisena, jotta raskaiden asioiden oppiminen tuntuisi vähemmän työläältä. Selkeä visuaalinen ilme mahdollistaa sen, että myös luku- ja kirjoitustaidottomat voivat pelata osaa pelistä. Toivomme, että Guider Game -pelillä olisi annettavaa erilaisille kotoutujille, ja että sitä olisi hauska pelata!

Maria Haapasalo, projektipäällikkö, Guider Game -hanke

Lue lisää:

Guider Game -hanke (gamu.fi)
Guiden Game Facebookissa (facebook.com)
Guider Game Twitterissä (twitter.com)

Lisää kommentteja