Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Perhehoito kotouttaa

Päivi Partanen ja Heli ReinikainenVasta 13-vuotias Ali on joutunut lähtemään kotimaastaan. Kuukausia kestäneen vaarallisen matkan jälkeen hän saapuu Hollantiin ja pääsee pian asumaan sijaisperheeseen. Perheessä hän saa pysyvät ihmissuhteet ja yksilöllistä hoivaa. Hän oppii nopeasti uuden maan kulttuuria ja kieltä. Hollannissa 48 % yksin tulleista lapsista pääsee asumaan perheeseen. Ali oli kuitenkin yksi niistä yli 3000 lapsesta, jotka saapuivat vuonna 2015 Suomeen ilman vanhempiaan.

Suomessa Ali odotti turvapaikkapäätöstä ryhmäkodissa. Oleskeluluvan saamisen jälkeen hän olisi siirtynyt perheryhmäkotiin. Nyt Alilla oli Suomessakin mahdollisuus päästä asumaan valmennettuun sijaisperheeseen eli niin sanottuun kotouttavaan perhehoitoon.

Perheellä on tärkeä merkitys kotoutumisessa

Pelastakaa Lapset ry:n Perhehoito kotouttaa! -hanke on parin vuoden ajan kehittänyt ja mallintanut perhehoitoa ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten ja nuorten tarpeisiin. Hankkeen kehittäjäsosiaalityöntekijöinä olemme saaneet sukeltaa itsellemme uuteen ja mielenkiintoiseen maailmaan. Lastensuojelun perhehoidon työkokemuksemme antoi hyvän pohjan lähteä tutkailemaan tätä mahdollisuutta myös näille lapsille.

Ilman huoltajaa tulleet lapset ovat haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä. He ovat vailla perheen tuomaa turvaa ja heidän on usein vaikea saada oma perheensä Suomeen perheenyhdistämisen kautta.   

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen (LOS) mukaan jokaisella lapsella on oikeus perheeseen. Perhehoito määritellään lastensuojelun sijaishuollossa ensisijaiseksi hoitomuodoksi, jollei se ole lapsen edun vastaista. Ilman huoltajaa tulleet lapset eivät ole lähtökohtaisesti lastensuojelun tarpeessa. Perheellä on kuitenkin hyvin tärkeä merkitys lapsen kasvulle, hyvinvoinnille ja kehitykselle.

Yksin tulleiden lasten asumismuotona perhehoitoa ei Suomessa ole juurikaan käytetty, koska tälle perhehoidon muodolle ei ole ollut omaa mallia, eikä selkeitä rakenteita ja lainsäädännöllistä ohjeistusta. Hankkeessa kehitettiinkin valmennusmalli yksin maahan tulleiden oleskeluluvan saaneiden lasten ja nuorten perhehoitoon. Lisäksi luotiin yhteistyössä viranomaisten kanssa malli lapsen perheeseen siirtymiseen.

Kotouttavassa perhehoidossa lapsen asioiden hoito siirtyy perheen kotikunnan vastuulle

Perhehoito kotouttaa! -hankkeessa valmennettiin sijaisperheitä. Näin myös Alin kanssa päästiin puhumaan mahdollisuudesta muuttaa sijaisperheeseen. Hänen toiveensa oli, että hän oppisi perheessä paremmin suomen kieltä ja kulttuuria. Ali ja sijaisperhe tapasivat toisensa ja sovittiin tutustumisjaksosta, jolloin he tapaisivat ja oppisivat enemmän toisistaan. Vasta sen jälkeen tehtiin päätös perheeseen muuttamisesta. Myös sijaisperheen asuinkunta suhtautui myönteisesti asiaan, oli valmis vastaanottamaan Alin ja hoitamaan kotouttavaan perhehoitoon liittyviä tehtäviä.

Kotouttavassa perhehoidossa lapsesta tulee sijaisperheen kuntalainen, ja asioiden hoito siirtyy kotikunnan maahanmuuttajapalveluiden ja perhehoidon työntekijöiden vastuulle. Perheen kanssa yhdessä olo on paljon arkista puuhailua, esimerkiksi vanhemmat auttavat läksyissä. ”Minun on hyvä asua tässä perheessä vielä pitkään. Minulla ei ole kiire muuttaa omaan asuntoon, ja äiti sanoo, että ei halua, että minä muutan vielä pitkään aikaan,” kertoo Ali.  

Yksin tulleet lapset tarvitsevat mahdollisuuden perheeseen. Siksi kotouttavan perhehoidon tulee olla aito vaihtoehto, kun pohditaan lapsen asumisen järjestämistä. Tälle on hankkeessa luotu hyvä pohja, josta on hyvä jatkaa.

Heli Reinikainen ja Päivi Partanen, Kehittäjäsosiaalityöntekijät, Perhehoito kotouttaa! – Ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten ja nuorten perhehoidon kehittäminen Suomessa -hanke, Pelastakaa Lapset ry

Perhehoito kotouttaa! -hanketta rahoittaa Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (Amif).

Lisätietoja:

Perhehoito kotouttaa! – Ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten ja nuorten perhehoidon kehittäminen Suomessa -hankkeen loppuseminaari järjestetään tiistaina 28.5.2019 KLO 13–16.

Perhehoito kotouttaa! -hankkeen loppuseminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen

 

 

 

 

 

 

1 Kommentti

L
Laura 1 Vuosi sitten
Todella tärkeää ja hienoa toimintaa!