Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Puhu minulle, puhu selkokieltä!

Kieli on avain kulttuuriin ja kotoutumiseen. Kielen kautta työyhteisö voi tukea ja auttaa kotoutumista ja suomenkielen opiskelua. Kotouttaminen ja kotoutumiskoulutus ovat valtaisan haasteen edessä, ja osaltamme me kaikki voimme auttaa, pienilläkin teoilla. Tämä ajatus johtotähtenämme olemme Selkokeskuksessa aloittaneet Yle Uutiset selkosuomeksi -lähetyksen kanssa marraskuussa kampanjan Puhu selkokieltä!

Selkokieli tukee kieliopintoja

Puhu selkokieltä! -kampanjan tarkoitus on auttaa ja kannustaa työyhteisöissä ihmisiä puhumaan selkosuomea työkavereilleen, jotka vasta opettelevat suomen kieltä. Selkokieli on helpompaa suomea, jossa esimerkiksi sanastoja ja rakennetta on tietoisesti muutettu helpommaksi.

Selkokeskuksen tarvearvion (2014) mukaan syntyperäisistä suomalaisista jopa puoli miljoonaa ihmistä tarvitsee selkokieltä erinäisten syiden takia. Lisäksi vielä suurempi joukko voi hyötyä selkokielisestä materiaalista. Tähän joukkoon liittyy pian paljon uusia, turvapaikan saaneita kielenopiskelijoita, joille selkokieli on hyvä ja helppo tie kohti suomalaista kulttuuria, kieltä ja kotoutumista.

Harjoitus tekee mestarin

Tunnustan. Minäkin vaihdan englannin kieleen välillä puhuessani suomea vasta opettelevan kanssa. Syitä meillä on varmasti monia. Kiire, halu auttaa tai sitten vaikka omani eli into puhua pitkästä aikaa englantia. Mutta nämä syyt eivät toki auta kotoutumista.

Kampanjassa olemme koonneet vinkkejä selkokielellä puhumiseen. Tarkoitus on näyttää, ettei selkeämpi puhe vaadi paljoa, kunhan vain asiaan hieman keskittyy. Esimerkiksi ajan antaminen sekä sanojen ja lauseiden pitäminen yksinkertaisina ovat hyviä lähtökohtia. Kysyä saa myös aina uudelleen!

Selkopuheen lisäksi olemme kampanjan sanapajassa mukauttaneet työelämän sanoja selkokielelle. Työelämän asioista kun pitää voida puhua kielellä, jota kaikki ymmärtävät. Toisaalta on myös yhtä tärkeää puhua jonninjoutavuuksia, kertoa vapaa-ajan kuulumisia, hölistä, lörpöttää ja juoruta – kuulua työyhteisöön ja työporukkaan.

Pieniä askelia, suuria asioita

Tärkeintä on halu ymmärtää ja tulla ymmärretyksi, kärsivällisyys ja kyky kuunnella. Työyhteisö on paikka, jossa luontevasti voi tulla osaksi suomalaista yhteisöä. Siksi on tärkeää, että tähän mahdollisuuteen tartutaan nyt!

Kampanjaan voi ilmoittaa työyhteisönsä mukaan osoitteessa www.selkokeskus.fi/puhuselkokielta.
Kampanjasivuilla voi tutustua selkokieleen, ladata kampanjamateriaaleja sekä ilmoittaa itsensä mukaan ja haastaa myös muita kampanjaan.

Kaipaamme myös kokemuksia ja innostavia esimerkkejä! Kampanjassa julkaistaan onnistumistarinoita, ja parhaat palkitaan kampanjan päätösseminaarissa ensi keväänä.

Osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa Selkokeskuksen Facebook-sivuilla ja Twitterissä #puhuselkokieltä.

Eliisa Uotila, suunnittelija ja Puhu selkokieltä! -kampanjan koordinaattori, Selkokeskus

Lisätietoa:

Selkokieli ja Selkokeskuksen toiminta
Selkosanomat-lehti verkossa
Yle Uutiset selkosuomeksi

Lisää kommentteja