Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Uusi sähköinen työkalu avuksi kotoutujan toimintakyvyn tunnistamiseen

Jokainen meistä tarvitsee fyysisiä, psyykkisiä, kognitiivisia ja sosiaalisia taitoja, jotka auttavat toimimaan arjessa. Tarvitsemme toimintakykyä esimerkiksi töissä käymiseen, opiskeluun, kotiaskareisiin ja mielekkääseen vapaa-ajan viettoon. Suomeen muuttaneiden ihmisten toimintakykyyn vaikuttavat erilaiset myönteiset ja kielteiset kokemukset entisessä ja nykyisessä kotimaassa. Riittävä toimintakyky auttaa voimaan hyvin ja kotoutumaan yhteiskuntaan.

Sähköisestä työkalusta apua kotoutujille ja kotouttajille

Useimmille Suomeen muuttaneille internet, sosiaalinen media ja erilaiset mobiilisovellukset ovat arkipäiväisiä asioita. Suurimmalla osalla on myös käytössään älypuhelin ja pääsy internetiin. Kotouttamistyössä digitalisaation hyödyntäminen on kuitenkin ollut vielä vähäistä, vaikka sen avulla voitaisiin helpottaa esimerkiksi alkukartoitusta ja siihen valmistautumista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella keväällä aloittanut mobiTARMO-hanke soveltaa digitalisaation mahdollisuuksia kehittämällä sähköisen työkalun alkuvaiheen kotouttamistoimien tueksi. Työkalun tarkoituksena on arvioida kotoutujan toimintakyvyn vahvuuksia ja haasteita sekä tunnistaa palvelutarpeita osana alkukartoitusta.

Toimintakyvyn tunnistaminen edistää sopivien kotoutumispolkujen löytämistä. Kotoutuja voi käyttää työkalua sekä itsenäisesti että yhdessä ammattilaisen kanssa.

mobiTARMO kehittää Kykyviisaria uusille käyttäjille

mobiTARMO-hankkeessa on kartoitettu erilaisia toimintakyvyn arviointiin kehitettyjä mittareita ja kysymyksiä. Kartoituksen tuloksena syntyi yhteistyö Työterveyslaitoksen kehittämän Kykyviisarin kanssa. Kykyviisari auttaa ihmistä tunnistamaan toimintakyvyn haasteita ja tukee palvelutarpeen arvioinnissa voimaannuttavan palautteen avulla. Sen avulla oman toimintakyvyn kehittymistä voi myös seurata pidemmällä aikavälillä.

Kykyviisaria on käytetty joissain maahanmuuttajahankkeissa, mutta menetelmän kulttuurisensitiivisyyttä tai soveltuvuutta kotouttamistyöhön ei ole erityisesti tutkittu. Yleisesti tiedetään, että eri taustoista tulevat ihmiset voivat ymmärtää kysymykset eri tavalla, sillä jokainen meistä tarkastelee toimintakykyään ja arkeaan omista lähtökohdistaan. mobiTARMO:ssa Kykyviisari käännetään kolmelle eri kielelle: arabiaksi, kurdiksi ja somaliksi. Lisäksi sen soveltuvuutta ja ymmärrettävyyttä tutkitaan kognitiivisten haastattelujen avulla.

Kykyviisaria on mahdollista täyttää sähköisesti sekä selaimessa että mobiilissa. Uusi arabian-, kurdin- ja somalinkielinen työkalu saadaan kotouttamistyötä tekevien ammattilaisten käyttöön vuoden 2019 aikana. Kehitystyö toteutetaan yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa ja kieliversioita testataan kotoutumiskoulutuksen opiskelijoilla.

Shadia Rask, projektipäällikkö, mobiTARMO-hanke, [email protected]

Misha Henriksson, projektitutkija, mobiTARMO-hanke, [email protected]

mobiTARMO-hanke on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella vuosina 2017­−2019 toteutettava hanke, jossa kehitetään työkalu kotoutujan toimintakyvyn tunnistamiseksi ja arvioimiseksi kotoutumisvaiheessa. Hanketta rahoitetaan Euroopan Unionin sisäasioiden AMIF-rahastosta. 

Kykyviisarin kehittämistyötä on rahoittanut sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

Lisätietoa:

mobiTARMO-hanke (thl.fi)

Kykyviisari (kykyviisari.fi)

Maahanmuuttajan toimintakyky tulee selvittää työllistämisen edistämiseks (blogi.thl.fi)

Tietoa maahanmuuttajien toimintakyvystä (thl.fi)

Lisää kommentteja