Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Tuettu vapaaehtoistoiminta lisää osallisuutta ja hyvinvointia

Monilta maahanmuuttajilta puuttuu rohkeutta puhua suomea, vaikka heidän kielitaitonsa olisi riittävän hyvä arkipäivän vuorovaikutustilanteisiin. Heiltä puutuu myös tietoa siitä, miten yhdistystoimintaan pääsee mukaan. Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry:n HYVIS-hanke on esimerkki onnistuneesta, tuetusta vapaaehtoistoiminnasta, joka tukee pääsyä yhdistystoimintaan sekä kotoutumista ja osallisuutta.

Hankkeessa tarjotaan vapaaehtoistoiminnan koulutusta venäjänkielisille vapaaehtoisille heidän omalla kielellään. Samalla tieto suomalaisista sosiaali- ja terveysjärjestöistä ja niiden toiminnasta ja palveluista lisääntyy. Tavoitteena on, että osallistujat voivat koulutuksen jälkeen osallistua suomenkieliseen yhdistystoimintaan ja he voivat tarjota vertaistukea muille yhdistystoimintaan mukaan haluaville maahanmuuttajille.

Omakielinen koulutus mahdollistaa osallistumisen vapaaehtoisen omista lähtökohdista

Tuetulla vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan kynnysten madaltamista ja osallistumisen esteiden tunnistamista. Osallistuminen mahdollistetaan kaikille, jotka haluavat olla mukana vapaaehtois- ja vertaistoiminnassa omilla edellytyksillään. 

HYVIS-hankkeessa vapaaehtoisten peruskoulutus tapahtui suomeksi, mutta keskustelussa oli mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltään tulkin avulla. Koulutus kaksikielisine materiaaleineen oli loistava tilaisuus oppia vieraita käsitteitä, joille ei ole suoraa vastinetta venäjän kielessä. Omakielinen koulutus madalsi osallistumisen kynnystä.

Tuetun vapaaehtoistyön ytimessä on yhteistyö

Tuettua vapaaehtoistoimintaa määrittää vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden ja hanketyöntekijöiden tiivis keskinäinen työ. HYVIS-hanke rakentuu yhteistyölle suomalaisten potilasjärjestöjen kanssa. Yhteistyötä kokeillaan aluksi muutamien potilasjärjestöjen kanssa. Jokaisena hankevuonna on mukana kolme järjestöä. Valittu tapa onkin järkevä resurssien näkökulmasta. 

Koulutus- ja perehdytysvaiheen jälkeen vapaaehtoiset tulevat toimimaan potilasjärjestöjen ohjauksessa kuten kantasuomalaisetkin, mutta he tarjoavat vertaistukea omalla äidinkielellään. Keskustelujen sijasta nämä ihmiset ovat toivoneet toiminnallisia vertaisryhmiä. Nyt koulutettujen vapaaehtoisten ohjaamat venäjänkieliset, liikunnalliset vertaistukiryhmät lapsille ja aikuisille ovat käynnistyneet ja niihin on saatu paljon osanottajia. 

Tuettu vapaaehtoistoiminta on voimauttava väylä kotoutumiseen

Onnistuneeseen tuettuun vapaaehtoistoimintaan tarvittava lisätuki on kannattava investointi, kun muistetaan vapaaehtoistoiminnan myönteiset vaikutukset ihmisen hyvinvointiin; vapaaehtoistyötä tekevät jopa elävät pidempään. Ihmiset etsivät merkityksellistä tekemistä ja yhteisöjä, joissa heidät nähdään kyvykkäinä ja osaavina. 

Olen saanut toimia tässä hankkeessa vapaaehtoisten kouluttajana jo kaksi kertaa. Molemmilla kerroilla ryhmän ilmapiiri on ollut erityisen lämmin. Se on ollut täynnä iloa, yhteisymmärrystä ja myötätuntoisuutta. Osanottajat ovat saaneet kokea vertaistuen voiman. Eri puolilta laajaa Venäjää Suomeen tulleet ihmiset ovat tavoittaneet jotakin, kaikille ihmisille yhteistä ja voimaantuneet siitä. 

Hyväntekeminen, se että omalla toiminnalla on myönteisiä vaikutuksia toisiin, näyttää olevan yksi ihmisen perustarpeista. Väitänkin, että tuettu vapaaehtoistyö on uusi osallisuusintrumentti ja demokratiainnovaatio. Vähintään se on väylä parempaan kotoutumiseen.

Anne Laimio, kouluttaja ja työnohjaaja

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestön HYVIS – Hyvinvointia yhteisvoimin  -hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). 

Lue lisää:

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry:n HYVIS-hanke

Tuettu vapaaehtoistoiminta – avain osallisuuteen -opas

Lisää kommentteja