Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Ujosta rohkeaksi taiteen avulla

Taiteen tekemisen yksi peruslähtökohta on avoin ja ennakkoluuloton uteliaisuus. Juuri tämä uteliaisuus ajoi meidät, muutaman opettajan Turun Taideakatemiassa, kokeilemaan, miten taidelähtöiset menetelmät voisivat olla vahvistamassa maahanmuuttajanuorten haurasta alkupolkua kotoutua Suomeen ja rohkaistua hakemaan töitä.

Taide on hyvinvointia edistävää työtä

Taide mielletään usein huuhaaksi, jonka parissa voi puuhastella, silloin kun jää aikaa ”oikealta työltä”. Taiteilija mielletään yleisessä kielenkäytössä epävakaaksi, viettiensä riepottelemaksi kummajaiseksi, joka elää tunteiden vallassa ja johdattelemana. Aikatauluja ei ole, vaan taidetta syntyy inspiraation vallatessa.

Onneksi myytit taiteilijasta ja taiteilijaelämästä ovat murentuneet taiteen tutkimuksen ja tiedon myötä.

Useat tutkimukset todistavat taiteen edistävän hyvinvointia. Taiteen tekeminenkin tunnustetaan oikeaksi työksi, vaikka suurin osa taiteilijoista elää köyhyysrajan alapuolella. Taiteilijan on oltava luova ja työteliäs voidakseen ansaita toimeentulonsa. Taidekoulutuksessa painotetaan nykyjään myös yrittäjyyden opetusta, sekä rohkaistaan taiteen soveltamista eri tahoille. Taiteilijat saavat aiheita ja inspiraatiota omaankin tekemiseen vastavuoroisesti toimiessaan erilaisilla foorumeilla, ja he voivat nostaa taiteessaan ja sen avulla esiin erilaisia epäkohtia ja näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Samat huolet yhdistävät nuoria heidän taustoistaan huolimatta

Kohtaamisia – Rohkeutta maahanmuuttajien työnhakuun taitein keinoin -hankkeessa opiskelijamme tekivät ohjauksessamme elokuvia ja teatteria maahanmuuttajanuorten kanssa ja heidän tarinoidensa pohjalta. Tekeminen alkoi kuuntelemalla ja tutkimalla aihetta. Päädyimme teatteri- ja elokuvaproduktioissamme kertomaan yksilötarinoita, sillä löysimme niistä hyvin yleistettävissä olevia asioita. Kielen oppimisen tärkeys, hankaluudet suomalaisessa byrokratiassa ja tapakulttuurien erilaisuus nousivat keskeisiksi aiheiksi.

Kantasuomalaisopiskelijoiden ja maahanmuuttajien yhteinen tekeminen oli aluksi haparoivaa ja turhauttavaakin, sillä kieliongelmat ja erilaiset ennakkoluulot oli ensin voitettava. Vuorovaikutus nuorten välillä kehittyi vähitellen antoisaksi molemmin puolin. Huomasimme, että kantasuomalaisia ja maahanmuuttajanuoria mietityttävät pohjimmiltaan samat kysymykset työnhakutilanteessa: täytänkö osaamisvaatimukset, onko minusta tähän, miten selviydyn uusien ihmisten kanssa, ja mitähän minusta ajatellaan.

Taiteen tekeminen yhdessä rohkaisee ja antaa valmiuksia työnhakuun

Kannustava palaute rohkaisee ja vahvistaa, ja askel uuteen ei tunnu enää niin pelottavalta. Taide kumpuaa yksilöideoista, mutta sen tekeminen yhdessä kasvattaa ryhmätyötaitoja. Osallistumalla taiteen tekemiseen saa erilaisia valmiuksia minkä tahansa työpaikan hakemiseen. Hankkeeseemme osallistunut maahanmuuttajanuori Aryan Niroumand kommentoi tuntemuksiaan sanomalla: ”Ennen olin ujo, nyt olen rohkea.”

Hankkeeseemme osallistui monen ikäisiä ja koulutuspohjan omaavia nuoria. Monilla oli suomen kielen opiskelut vielä kesken, joten työnhaku heidän osaltaan ei ole vielä ajankohtaista. Jäämme odottamaan tuloksia työnhausta.

Siinä olisikin mielenkiintoinen tutkimuskohde tulevaisuudessa.

Outi Hyytinen, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu, yksi Kohtaamisia -hankkeen ideoijista ja toteutuksesta vastaavista

Lisätietoja:

Kohtaamisia -hankkeen menetelmät ja hankkeessa toteutetut projektit digitaalisessa julkaisussa ”Ennen olin ujo, nyt olen rohkea”

Lisää kommentteja