Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa tehdään yhteistyötä verkostoissa – tutustu esimerkkeihin

Julkaisupäivä 30.5.2018 12.44 Blogit

Kenenkään ei tarvitse tehdä kotouttamistyötä yksin, sillä tehtävä kuuluu kaikille. Kannattaa muistaa, että yhteistyökumppaneita ja kollegoita voi etsiä myös oman organisaation ulkopuolelta. Osallistu ohjausryhmiin, työpajoihin ja seminaareihin, vaikka ne ehkä tuntuvatkin vievän aikaa muilta töiltä. Oikeiden henkilöiden löytäminen saattaa vähentää työtaakkaasi merkittävästi. Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa on järjestetty tapahtumia ja koulutuksia muiden hankkeiden ja vakiintuneiden toimijoiden kanssa. Kerron tässä uusimmat esimerkit yhteistyöstä.

Kotokahvilat, Sarviksen sosiaaliasema

Työskentelen itse Kotona Suomessa -hankkeessa (ESR) ja olen virkavapaalla Pirkanmaan TE-toimiston kotoutumispalveluista. Asiakastyön ajoilta tunnen Sirkku Paajasen, joka työskentelee tällä hetkellä Tampereen kaupungilla kehittäjäsosiaalityöntekijänä. Kun nyt kumpikin olemme kehittämistehtävissä, löimme hynttyyt yhteen ja mietimme, mitä voisimme tehdä yhdessä ammattilaisten kotoutumisosaamisen edistämiseksi Tampereella.

Suunnittelimme ensin perinteistä luentokoulutussarjaa ja innostuimme välillä jopa sähköisen työkalun kehittämisestä, mutta lopulta hahmottui ajatus eräänlaisesta learning café -oppimisympäristöstä, joka oli kaupungilla jo ennestään käytössä. Nimeksi tälle kokoontumistavalle annettiin Kotokahvila.

Kotokahvilat on toteutettu kello 14–16 sosiaaliaseman omissa tiloissa. Huoneen kalustus on järjestetty siten, että ihmiset istuvat pienryhmissä pöytien ääressä. Kotokahvilassa tietysti on tarjolla kahvia ja pullaa. Pöydissä on kotoutumistyöhön liittyviä julkaisuja ja esitteitä. Keskustelun virittämiseksi ja alustuksena on käytetty diaesitystä, jossa on teemoina mm. työtä ohjaavat lait, kotoutujan tunnistaminen, maahanmuuttaja-asiakkaan kohtaaminen, kotoutumista edistävät toimenpiteet ja työkalut kotoutumistyöhön.

Tilaisuudet ovat olleet hyvin vuorovaikutteisia, niissä on keskusteltu ja esitetty kysymyksiä käytännön työhön liittyen. Vastauksia on saatu niin tilaisuuden vetäjiltä kuin osallistujiltakin, ja kysymyksistä on saatu ideoita jatkotoimenpiteisiin ja muiden työtä tukevien tilaisuuksien järjestämiseen. Syksylle esimerkiksi on suunnitteilla järjestöbasaari, jossa kolmannen sektorin toimijat tulevat kertomaan maahanmuuttajille soveltuvasta toiminnastaan.

Perhekeskuspilotin koulutukset, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE (PIPPURI)

Pirkanmaa on valinnut lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisen pääkohteeksi perhekeskustoimintamallin, jonka kokonaisuutta pilotoidaan Pirkanmaalla neljällä alueella. Tapasimme keväällä 2017 projektikoordinaattori Suvi Niemisen kanssa, joka työskentelee Pirkanmaan LAPE-hanke Pippurissa. Saimme ajatuksen, että voisimme järjestää pilottiin liittyen koulutusta kuntien henkilöstölle.

Koulutussarja alkoi maaliskuussa nimellä Työkaluja maahanmuuttajaperheiden kohtaamiseen. Kolme tilaisuutta pidettiin huhti–toukokuussa, ja yhdellä paikkakunnalla koulutus on sovittu pidettäväksi kesän jälkeen. Syksylle on suunnitteilla myös 2–3 muuta koulutusta. Tilaisuuksiin on kutsuttu asiantuntijoita kertomaan maahanmuuttajien palveluista. Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on ollut tiiviisti mukana myös kokemusasiantuntijoita.

Tavoitteena on koota vuoden 2018 aikana materiaalipaketti maahanmuuttajaperhetyön avuksi ja saada se valtakunnalliseen levitykseen, jotta hyödyt eivät jää vain Pirkanmaalle. Tällä kaavalla on hyvä ja helppo toteuttaa jatkossakin koulutuksia – mallinnamme samalla hyvää koulutuspakettia materiaalin lisäksi. Keski-Suomessa järjestettiin paikallisten LAPE-toimijoiden kanssa tammikuussa seminaari Perheiden kotoutuminen, ja yhteistyö heidänkin kanssaan toivottavasti jatkuu.

SPR (Starttivoimaa-hanke)

Suomen Punaisen Ristin kolmevuotisen Starttivoimaa-hankkeessa on kehitetty ensivaiheen kotoutumisen malleja neljän piirin alueella. Hankkeen tehtävänä on ollut myös yhteistyön vahvistaminen järjestöjen, kuntien ja viranomaisten kanssa sekä uusien verkostojen luominen.

Hämeen piirin aluekoordinaattori Hanne-Miia Ollikaisen kanssa järjestimme marraskuussa 2017 Tampereella Kotoutumisen avaimet -seminaarin viranomaisille ja kolmannen sektorin toimijoille. Tilaisuudessa esiteltiin SPR:n Järjestöjen kotoutumistarjotinta, jota käytetään järjestöjen yhteistyön, koulutuksen ja vapaaehtoisten tuen hahmottamiseksi eri tasoilla. Sen avulla tehdään näkyväksi järjestöjen eri toimintamuodot sekä niiden yleisyys. Kotoutumistarjotin näyttää myös toiminnan haasteet ja puutteet.

Hanna Wallenius, aluekoordinaattori (Pirkanmaa ja Keski-Suomi), Kotona Suomessa -hanke

Lue lisää:

Perhekeskustoimintamalli (lapepirkanmaa.fi)

TEKO-hankkeen kokemusasiantuntijat (tekohervanta.fi)

Alkuvaiheen kotoutumisen tukeminen kolmannen sektorin ja viranomaisten yhteistyönä (ely-keskus.fi)

Kotona Suomessa -hanke

Kommentit
Ei kommenteja vielä. Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita