Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Vertaistuki edesauttaa digitaitojen oppimista

Minna PesonenDigitaalisten perustaitojen hallinta on aktiivisen kansalaisuuden edellytys. Digitaalisia taitoja tarvitaan opiskelussa, työssä, työnhaussa, kotoutumisessa, arjessa. Uusien taitojen opiskelu voi olla haastavaa yksin, eikä opetusta ja ohjausta ole aina välttämättä tarjolla.

Digipolku töihin- hanke keskittyy työnhaussa ja opiskelussa vaadittavien digitaalisten taitojen opettamiseen maahanmuuttajille. Toiminnan kohderyhmä ovat maahanmuuttajat, joilla on oleskelulupa sekä riittävä suomen kielen taito ryhmässä toimimiseen. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on määritelty ne digitaaliset taidot, jotka katsotaan keskeisiksi opetettaviksi sisällöiksi hankkeen toiminnoissa.

Vertaisohjaajien ja ryhmän jäsenten kokemukset ryhmien toiminnasta ovat olleet myönteisiä. Ohjaajat ovat saaneet ohjauskokemusta ja konkreettisesti tukeneet ryhmän jäsenten digitaalisten taitojen kehittymistä. Samalla heidän omat taitonsa ovat vahvistuneet. Ryhmän jäsenet ovat oppineet uusia digitaalisia taitoja, jotka helpottavat opiskelua, työnhakua ja arjessa toimimista.

Voidaan sanoa ryhmien toiminnan olevan osin sen jäseniä voimaannuttavaa toimintaa, sillä ryhmässä on voitu esimerkiksi tehdä osallistujalle ensimmäisen kerran henkilökohtainen sähköpostitunnus. Ryhmän jäsenet ovat kiitelleet sitä, että ryhmissä on samassa tilanteessa olevia henkilöitä, ja että he ovat yhdessä oppineet tärkeitä uusia taitoja. Vertaistukea on ollut sekä ohjaaja- että osallistujanäkökulmasta.

Vertaisryhmän ohjaajat koulutetaan ensin

Toiminta maahanmuuttajien kanssa lähtee liikkeelle digitaalisten taitojen vertaisryhmän ohjaajien koulutuksella.  Vertaisohjaajakoulutuksessa opitaan digitaalisia taitoja ja ohjaamisen taitoja. Vertaisohjaajakoulutuksen jälkeen koulutuksen saaneet ohjaajat ohjaavat pareina omia, noin 8–12 hengen digitaalisten taitojen ryhmiä.

Ryhmät tapaavat noin 18–24 tunnin ajan ja opiskelevat ryhmän näkökulmasta keskeisiä digitaitoja. Opiskeltavat taidot ovat kuitenkin hankkeen tuottaman digitaalisten taitojen osaamismäärittelyn viitekehyksessä. Ryhmiä on järjestetty eri paikkakunnilla ympäri Suomen. Hanke tarjoaa tilat ryhmien toiminnalle, tukea ja materiaalia ohjaajille sekä pienen kahvitarjoilun ryhmälle. Toiminta on kaikille osallistujille vapaaehtoistoimintaa ja siihen osallistumisesta saa todistuksen ja digitaalisen osaamismerkin.

Minna Pesonen, asiantuntija, KM, Opintokeskus Sivis

Lue lisää:

Digitaalisten taitojen vertaisoppimisen malli

Digipolku töihin -hanke

Digipolku töihin -blogi

Digipolku töihin -hanke Twitterissä @D_polkutoihin

 

Lisää kommentteja