Bonusrahalla tuetaan pakolaisten vastaanottoa ja kotouttamisen kehittämistä kunnissa

Sylvia-hankkeesta maksettavalla bonusrahalla pyritään varmistamaan kuntapaikkojen riittävyys, jotta kansainvälistä suojelua saavien kuntiin siirtyminen on sujuvaa. Kunnat, joille bonusraha on myönnetty kuntapaikkapäätöksen perusteella, voivat käyttää bonusrahaa kansainvälistä suojelua saavien palveluiden järjestämiseen sekä kotouttamisen kehittämiseen kunnassa.

Kunnat voivat hakea Sylvia-hankkeen bonusrahaa KEHA-keskuksesta ajalla 1.1.–31.3.2019

Kunnat, jotka ovat tehneet päätöksen kuntapaikoista vuonna 2018, voivat hakea KEHA-keskuksesta ajalla 1.1.31.3.2019 bonusrahaa, jos ne ovat tehneet

  • ensimmäistä kertaa tai neljän vuoden tauon jälkeen päätöksen vähintään 20 kuntapaikasta tai korottaneet kuntapaikkamääräänsä 20:llä (bonusraha 20 000 €),
  • ensimmäistä kertaa tai neljän vuoden tauon jälkeen päätöksen vähintään 150 kuntapaikasta tai korottaneet kuntapaikkamääräänsä 150:een (bonusraha 100 000 €).

Bonusraha on tarkoitettu kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoon valmistautumiseen ja kotouttamisen kehittämiseen kunnissa. Bonusrahaa hakevan kunnan tulee tarjota päätöksen mukainen kuntapaikkamäärä kansainvälistä suojelua saavien kuntiin siirtymiseen ja valmistautua järjestämään vastaanoton palvelut. Sylvia-hanke seuraa kansainvälistä suojelua saavien ohjaamista kuntiin, joille on myönnetty bonusraha vastaanoton tueksi. Bonusraha voidaan myöntää vain kerran saman kuntapaikkapäätöksen perusteella.

Bonusraha haetaan KEHA-keskuksesta. Saat lisätietoa hakemisesta bonusrahan ohjeesta.

Hakuohje ja -lomake:

Sylvia/Bonus/Ohje/2018

Sylvia/Bonus/Hakulomake/2018

Lisätietoa:

Päätös kunnille pakolaisten vastaanotosta vuonna 2019 maksettavista lisätuista