Bonusrahalla tuetaan pakolaisten vastaanottoa ja kotouttamisen kehittämistä kunnissa

Sylvia-hankkeesta maksettavalla bonusrahalla pyritään varmistamaan kuntapaikkojen riittävyys, jotta kansainvälistä suojelua saavien kuntiin siirtyminen on sujuvaa. Kunnat, joille bonusraha on myönnetty kuntapaikkapäätöksen perusteella, voivat käyttää bonusrahaa kansainvälistä suojelua saavien palveluiden järjestämiseen sekä kotouttamisen kehittämiseen kunnassa.

Kunnat voivat hakea Sylvia-hankkeen bonusrahaa KEHA-keskuksesta ajalla 1.1.–31.3.2020

Kunnat, jotka ovat tehneet päätöksen kuntapaikoista vuonna 2019, voivat hakea KEHA-keskuksesta ajalla 1.1.–31.3.2020 bonusrahaa, jos ne ovat tehneet ensimmäistä kertaa tai neljän vuoden tauon jälkeen päätöksen vähintään 20 kuntapaikasta tai korottaneet kuntapaikkamääräänsä 20:llä. Bonusraha on 20 000 €.

Bonusrahan myöntäminen edellyttää todellista, ajankohtaista alueellista tarvetta kuntapaikoille. Bonusrahaa ei myönnetä, jos tarveperuste kuntapaikoille ei täyty.

Bonusraha on tarkoitettu kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoon valmistautumiseen ja kotouttamisen kehittämiseen kunnissa. Bonusrahaa hakevan kunnan tulee tarjota päätöksen mukainen kuntapaikkamäärä kansainvälistä suojelua saavien kuntiin siirtymiseen ja valmistautua järjestämään vastaanoton palvelut. Sylvia-hanke seuraa kansainvälistä suojelua saavien ohjaamista kuntiin, joille on myönnetty bonusraha vastaanoton tueksi. Bonusraha voidaan myöntää vain kerran saman kuntapaikkapäätöksen perusteella.

Bonusraha haetaan KEHA-keskuksesta. Saat lisätietoa hakemisesta bonusrahan ohjeesta.

Hakuohje ja -lomake:

Sylvia/Bonus/Ohje/2019

Sylvia/Bonus/Hakulomake/2019

Lisätietoa:

Päätös kunnille pakolaisten vastaanotosta vuonna 2020 maksettavista lisätuista