Skip to content

Europeiska kommissionen söker sätt att underlätta integration

15.9.2020 8.25
Nyhet

Europeiska kommissionen har inlett ett offentligt samråd för att samla in olika synpunkter på hur man kan främja integration på EU-nivå. Samrådet ordnas i form av en enkät som man kan svara på till och med den 21 oktober 2020. Enkäten finns på alla de officiella EU-språken.

Svaren kommer att utnyttjas för att utveckla kommissionens handlingsplan för integration och delaktighet. Kommissionen har därtill gjort en utlysning för att samla en expertgrupp av immigranter. Expertgruppens ska delta i att utveckla frågor som rör migration, asylprocesser och integration.

Bakom beslutet att ordna samrådet och utlysa expertgruppen ligger ett förslag av Ursula von der Leyens kommission till en ny handlingsplan för integration och delaktighet. Kommissionären för inrikes frågor Ylva Johansson berättar i kommissionens pressmeddelande att coronakrisen åter belyst vilken betydelse migranter och flyktingar har för samhället.

Ytterligare information:

DEADLINE EXTENDED: The EC launches a public consultation and a call for an expert migrant group on intergration