Skip to content

Stärkande av de grundläggande kunskaperna ska beaktas i utbildningar för invandrare

25.8.2020 14.43
Nyhet

Det nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har publicerat en utvärderingsrapport om effekterna av de reformer som syftar till att försnabba invandrarnas utbildningsvägar inom utbildningen i läskunnighet inom det fria bildningsarbetet, den grundläggande utbildningen för vuxna och yrkesutbildningen. Enligt utvärderingen har stärkandet av de grundläggande kunskaperna hos särskilt studerande med invandrarbakgrund en viktig roll.

I utvärderingen presenteras rekommendationer och utvecklingspunkter genom vilka processen kan utvecklas. Enligt NCU bör man i framtiden för att påskynda och göra invandrarnas utbildningsvägar smidigare fästa uppmärksamhet vid att förtydliga ansvaren för olika utbildningsformer, förtydliga de olika studerandeprofilerna för läskunnighet och göra utbildningsvägarna flexibla och mångsidiga.

Enligt utvärderingen går det dock i genomsnitt bra att ordna undervisning och utbildning vid läroanstalterna. En stor utmaning för utvecklingen av utbildningen är invandrarnas heterogena karaktär i fråga om kompetens och studiefärdigheter. Till exempel lärare upplever att undervisningsgruppernas heterogenitet är en utmaning som man bedömer att det är utmanande att svara på utan åt-skiljande av undervisningen och de tilläggsresurser som behövs för detta.

Ytterligare information:

NCU:s utvärderingsrapport Utbildningsvägar för invandrare – Utvärdering av utbildningen i läskunnighet inom det fria bildningsarbetet, den grundläggande utbildningen för vuxna och de flexiblare språkkunskapskraven inom yrkesutbildningen