Entisen Neuvostoliiton alueelta tulleet ja sodissa vapaaehtoisina palvelleet

Entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevat henkilöt

Valtion kunnille maksamiin korvauksiin ovat oikeutettuja entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevat henkilöt, jotka ovat saaneet oleskeluluvan Inkerin siirtoväkeen kuulumisen tai Suomen armeijassa vuosien 1939–1945 aikana palvelemisen perusteella.

Kunnalle korvataan entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevien

  • toimeentulotuesta aiheutuneet kustannukset enintään kuuden kuukauden ajalta
  • vamman tai sairauden aiheuttamat huomattavat kustannukset enintään viiden vuoden ajalta
  • toimeentulon järjestämisestä aiheutuneet kustannukset sen vuoksi, että henkilö ei maahanmuuttajana voi saada eläkettä tai muuta sosiaaliturvaetuutta, enintään viiden vuoden ajalta.

Sodissa vapaaehtoisina palvelleet

Suomen sodissa vuosina 1939–1945 vapaaehtoisina palvelleille, entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin oleville henkilöille ja heidän aviopuolisoilleen tarjottavista palveluista aiheutuvia kustannuksia voidaan kunnille korvata tietyin ehdoin.

Korvauksen piiriin kuuluvat terveydentilan tulotarkastuksesta, asumisesta, toimeentulon turvaamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset.

ELY-keskus ja kunta sopivat em. kustannusten maksamisesta. Kustannukset korvataan Suomessa asumisen ajalta.