Erityisistä syistä aiheutuvat kustannukset

Erityisistä syistä muut kunnalle aiheutuneet kustannukset ovat yleensä ennalta arvaamattomia ja huomattavia ja aiheutuvat sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeista. Korvaamisesta on sovittava erikseen ELY-keskuksen kanssa. Kustannukset korvataan enintään kymmeneltä vuodelta.

Tavanomaiset sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteet sekä lastensuojelulain mukainen ehkäisevä lastensuojelutyö kuuluvat lähtökohtaisesti laskennallisten korvausten kattamaan toimintaan.

Kotoutumislain (49 §) perusteella voidaan korvata esimerkiksi seuraavia kustannuksia

  • Lastensuojelulain (36 §) mukaiset muista kuin lyhytaikaisista lastensuojelun avohuollon tukitoimista aiheutuvat kustannukset (esim. perhetyö, tukihenkilö- tai tukiperhetoiminta, -kuntoutus ja perheleirit).
  • Lastensuojelun jälkihuollon kustannukset, mikäli ne ovat huomattavia.
  • Sijaishuollon kustannukset, kuten sijoitettujen lasten luonapitokustannukset, lasten tapaamiskulut (matkat, yöpymiset), yhteydenpitokulut.
  • Ensi- ja turvakotisijoitukseen liittyvät kustannukset.
  • Erityispäivähoidon kustannukset peruspäivähoidon ylittävältä osin.
  • Kansainvälistä suojelua saavalle henkilölle Suomessa syntyneen vammaisen tai sairaan lapsen huomattavat hoitokustannukset.
  • Lyhytaikaisen, mutta kalliin sairaalahoidon kustannukset (esim. leikkaus ja sen jälkihoito).
  • Kansainvälistä suojelua saaville varattavien asuntojen odotusajan välttämättömät kustannukset, esim. vuokria tai sähkölaskut tai välttämättömät asunnon kalustamiskulut silloin, kun asunnon varaamista ennen henkilön/perheen Suomeen tuloa tai kuntaan muuttoa ei ole voitu välttää.
  • Vanhustenhuollon erityisistä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset.