Kotoutuminen Etelä-Pohjanmaalle

Vuoden 2018 lopussa Etelä-Pohjanmaan maakunnassa asui 4 103 vieraskielistä henkilöä, joka on 2,2 % koko alueen väestöstä. Yleisimmät Etelä-Pohjanmaalla puhutut vieraat kielet ovat:

 • venäjä (858)
 • eesti (722)
 • unkari (285)
 • thai (222)
 • ukraina (219)
 • englanti (177)
 • turkki (157)
 • puola (134)
 • muu kieli (104) (Muihin kieliin luetaan alle 40 henkilöä koskettavat kieliryhmät sekä ei-viralliset kielet.)
 • Romania (89)
 • arabia (85).

 

Vuonna 2019 Etelä-Pohjanmaalla on toiminnassa vielä Kauhavan vastaanottokeskus, enimmillään alueella oli 3 vastaanottokeskusta sekä ryhmäkoti alaikäisille turvapaikanhakijoille. Seinäjoella toiminut perheryhmäkoti, joka majoitti ilman huoltajaa maahan tulleita alaikäisiä oleskeluluvan saanieta alle 18-vuotiaita nuoria ja lapsia lopetti toimintansa kesäkuussa 2019.

Jo vakiintuneita maahanmuuton ja kotouttamisen palveluita alueella tarjoavat Seinäjoen kaupungin pakolaistyö, Kauhavan maahanmuuttokoordinaattori sekä Suupohjan alueella Kansainvälisyyskeskus INKA.

Etelä-Pohjanmaalla on paljon työperäistä maahanmuuttoa, ja alue onkin edelläkävijöitä työperäisen maahanmuuton osaamisessa ja alkuvaiheen palveluiden järjestämisessä.

Etelä-Pohjanmaalla kokoontuu erityisesti maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin keskittyvä EP:n maahanmuuttajafoorumi, joka koostuu maahanmuuttajia työssään kohtaavista alueen keskeisistä toimijoista. Verkosto kokoontuu noin 3-4 kertaa vuodessa.