Kotoutuminen Etelä-Pohjanmaalle

Vuoden 2017 lopussa Etelä-Pohjanmaan maakunnassa asui 3 957 vieraskielistä henkilöä, joka on 2,1 % koko alueen väestöstä. Yleisimmät Etelä-Pohjanmaalla puhutut vieraat kielet ovat:

  • venäjä (836)
  • viro (744)
  • unkari (275)
  • thai (206)
  • ukraina (182)
  • englanti (174)
  • turkki (145)
  • puola (142)
  • muu kieli (96) (Muihin kieliin luetaan alle 40 henkilöä koskettavat kieliryhmät sekä ei-viralliset kielet.)
  • arabia (85).

Etelä-Pohjanmaalle perustettiin alueen ensimmäiset vastaanottokeskukset syksyllä 2015 Lappajärvelle, Kauhavalle ja Seinäjoelle. Vastaanottavat kunnat tekivät tuolloin sopimuksen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa kuntapaikkojen tarjoamisesta oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille. Vuonna 2018 Etelä-Pohjanmaalla toiminnassa on enää Kauhavan vastaanottokeskus. Lisäksi Seinäjoella on perheryhmäkoti, joka majoittaa ilman huoltajaa maahan tulleita alaikäisiä oleskeluluvan saaneita alle 18-vuotiaita pakolaislapsia.

Etelä-Pohjanmaalla on paljon työperäistä maahanmuuttoa, ja alue onkin edelläkävijöitä työperäisen maahanmuuton osaamisessa ja alkuvaiheen palveluiden järjestämisessä.

Keskitetty maahanmuuton ja kotouttamisen asiantuntijapalvelu kansainvälisyyskeskus INKA palvelee maahanmuuttajia Suupohjan ja Kurikan alueella. Kauhavalla on oma maahanmuuttokoordinaattori, jonka työnkuvaan kuuluu neuvonta ja ohjaus asiakkaan tarpeiden mukaan. Lisäksi Seinäjoen kaupungin alaisuudessa työskentelee muun muassa pakolaiskoordinaattori.

Etelä-Pohjanmaalla kokoontuu erityisesti maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin keskittyvä EP:n maahanmuuttajafoorumi, joka koostuu maahanmuuttajia työssään kohtaavista alueen keskeisistä toimijoista. Verkosto kokoontuu noin 3–4 kertaa vuodessa.

Lue lisää

Maahanmuuttajien koulutukset Etelä-Pohjanmaalla, kevät 2018