Kotoutuminen Etelä-Pohjanmaalle

Vuoden 2019 lopussa Etelä-Pohjanmaan maakunnassa asui 4 344 vieraskielistä henkilöä, joka on 2,3 % koko alueen väestöstä. Yleisimmät Etelä-Pohjanmaalla puhutut vieraat kielet ovat:

 • venäjä (884)
 • eesti, viro (714)
 • unkari (285)
 • ukraina (255)
 • thai (230)
 • englanti (190)
 • turkki (165)
 • arabia (139)
 • puola (129)
 • romania (114)
 • muu kieli (105) (Muihin kieliin luetaan alle 40 henkilöä koskettavat kieliryhmät sekä ei-viralliset kielet.)

Vuonna 2019 Etelä-Pohjanmaalla oli toiminnassa vielä Kauhavan vastaanottokeskus, enimmillään alueella oli 3 vastaanottokeskusta sekä ryhmäkoti alaikäisille turvapaikanhakijoille. Seinäjoella toiminut perheryhmäkoti, joka majoitti ilman huoltajaa maahan tulleita alaikäisiä oleskeluluvan saaneita alle 18-vuotiaita nuoria ja lapsia lopetti toimintansa kesäkuussa 2019.

Jo vakiintuneita maahanmuuton ja kotouttamisen palveluita alueella tarjoavat Seinäjoen kaupungin pakolaistyö ja Suupohjan alueella maahanmuuttokoordinaattori.

Etelä-Pohjanmaalla on paljon työperäistä maahanmuuttoa, ja alue onkin edelläkävijöitä työperäisen maahanmuuton osaamisessa ja alkuvaiheen palveluiden järjestämisessä.

Etelä-Pohjanmaalla kokoontuu erityisesti maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin keskittyvä EP:n maahanmuuttajafoorumi, joka koostuu maahanmuuttajia työssään kohtaavista alueen keskeisistä toimijoista. Verkosto kokoontuu noin 3-4 kertaa vuodessa.