Maahanmuuttajat Hämeessä

Hämeen alueella (Päijät-Häme ja Kanta-Häme) asuu noin 4,6 % Suomen vieraskielisestä väestöstä. Suurimmat kieliryhmät ovat venäjä, viro, arabia, kurdi, thai ja englanti.

Vieraskielisten määrät vaihtelevat suuresti alueen eri kunnissa. Maahanmuuttajaväestö keskittyy Päijät-Hämeessä Lahteen ja Kanta-Hämeessä Hämeenlinnaan.

Vuonna 2017 Hämeessä asui noin 11 900 ulkomaan kansalaista, joista noin 61 % on EU-maiden kansalaisia. Vieraskielistä väestöä oli vuonna yli 17 000, joka on noin 4,6 % alueen koko väestöstä. Eniten vieraskielisiä asui Lahdessa (6,6 % asukkaista) ja Hämeenlinnassa (4,9 % asukkaista).

Maahanmuuttajien ikärakenne poikkeaa koko väestöstä siten, että suhteellisesti maahanmuuttajia on eniten työikäisissä 25–44-vuotiaissa ja vähiten eläkeikäisissä (yli 65-vuotiaissa).