Maahanmuuttajat Hämeessä

Hämeen alueella (Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä) asuu noin 4,6 % Suomen vieraskielisestä väestöstä. Suurimmat kieliryhmät ovat venäjä, viro, arabia, kurdi, thai  ja englanti.

Vieraskielisten määrät vaihtelevat suuresti alueen eri kunnissa. Maahanmuuttajaväestö keskittyy Päijät-Hämeessä Lahteen ja Kanta-Hämeessä Hämeenlinnaan.

Vuonna 2016 Hämeessä asui noin 11 600 ulkomaan kansalaista, joista noin 60 % on EU-maiden kansalaisia. Vieraskielistä väestöä oli vuonna yli 16 100, joka on noin 4,3 % alueen koko väestöstä. Eniten vieraskielisiä asui Lahdessa (6,2 % asukkaista) ja Hämeenlinnassa (4,8 % asukkaista).

Maahanmuuttajien ikärakenne poikkeaa koko väestöstä siten, että suhteellisesti maahanmuuttajia on eniten työikäisissä 25–44-vuotiaissa ja vähiten eläkeikäisissä (yli 65-vuotiaissa).