Hankerahoitus

Sivustolla esitellään lyhyesti ne rahastot, joista voi hakea esim. hankerahoitusta kotouttamistyöhön ja -toimintaan. Voit myös tarkistaa sivustolta keskeisten rahastojen hakuajat.