Kotouttamisen kehittämishankkeet ja rahoitus

Sivustolla esitellään lyhyesti ne rahastot, joista voi hakea hankerahoitusta kotouttamistyöhön ja -toimintaan. Voit myös tarkistaa sivustolta keskeisten rahastojen hakuajat sekä lukea lyhyesti jo rahoitetuista hankkeista.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt vuosina 2016 ja 2017 järjestöavustusta hankkeisiin, joilla koordinoidaan vapaaehtoistoimintaa tai vahvistetaan paikallisten yhdistysten osaamista. Tutustu sivuilla järjestöavustushankkeiden kuvauksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoimien kotouttamishankkeiden tarkoituksena on kehittää maahanmuuttajien kotouttamispalveluja ja niihin liittyviä hyviä käytäntöjä. Sylvia-hanke tukee kuntia kansainvälistä suojelua saavien vastaanotossa. Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoiman Kotona Suomessa -hankkeen tavoitteena kotoutumispalveluiden ja -prosessien kehittäminen. Kotouttamisen osaamiskeskus osallistuu osaamiskeskuksen toimintaa alueellistavan Kotona Suomessa -hankkeen Hyvä polku -hankeosion toteuttamiseen. Lisäksi voit tutustua muiden käynnissä olevien tai jo päättyneiden hankkeiden kuvauksiin ja tuloksiin.

Lue lisää:

Sylvia-hanke
Kotona Suomessa -hanke
Järjestöavustus
Hankkeiden rahoitus
Hankkeiden hakuajat
Turvapaikanhakijoihin, maahanmuuttajiin ja monikulttuurisuuteen liittyvät kehittämishankkeet
Monikulttuurisuus ja vähemmistöt -aiheiset hankkeet/toimintamallit