Hyvä alku -hankeosio

Hyvä alku -hankeosiossa on eri puolilla Suomea työskenteleviä pilottihankkeita, joiden tulosten perusteella kehitetään:  

  • kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuutta
  • kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen palvelua
  • työhön, koulutukseen tai yrittäjyyteen ohjaamisen malleja kotoutumiskoulutuksen ulkopuolelle jääneille maahanmuuttajille.

Tavoitteena on luoda malleja ja suosituksia maahanmuuttajien palvelun toteuttamiseksi ja näin varmistaa palvelujen riittävän tason ja tasalaatuisuuden toteutuminen eri puolilla Suomea. Uudenmaan Elinkeino-, liikenne - ja ympäristökeskuksen www-sivuilla olevasta kartasta pääset tutustumaan Kotona Suomessa-pilottihankkeisiin tarkemmin.

Lisätiedot:

Kotona Suomessa-aluekoordinaattorit ja pilottihankkeet -kartta

Maahanmuuttajien alkuvaiheen palvelujen malli

Suosituksia kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen palveluiden järjestämiseen

Kotona Suomessa -hankkeen slogan: Astu sisään, se kannattaa.

ELY-keskuksen ja ESR:n logot.