Hyvä alku -hankeosio

Hyvä alku -hankeosio järjesti neljä pilottihankehakua, joiden perusteella alkoi 28 itsenäistä pilottihanketta. Hyvä alku -hankeosion tehtävänä oli koordinoida ja tukea pilottihankkeiden työtä sekä muotoilla niiden valtakunnalliset tulokset. Hankeosion koordinoimat pilottihankkeet kehittivät eri painotuksin

  • kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuutta
  • kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen palvelua
  • työhön, koulutukseen tai yrittäjyyteen ohjaamisen malleja kotoutumiskoulutuksen ulkopuolelle jääneille maahanmuuttajille.

Pilottihankkeiden tärkeimmät havainnot ja tulokset koottiin kolmeen mallinnusraporttiin.

Maahanmuuttajien alkuvaiheen palvelujen malli

Suosituksia kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen palvelujen järjestämiseen

Mahdollisuuksia, toivoa ja luottamusta - kustannuksia säästäviä ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymiseen

Hyvä alku -hankeosiota arvioitiin keväästä 2016 lähtien ja kehittävän arvioinnin viimeiseen raporttiin on koottu arvioinnin loppupäätelmät.

Kotona Suomessa -pilottihankkeiden kehittävän arvioinnin koontiraportti (doria.fi)

Hankeosiossa laadittiin asiakastyön tueksi kooste eri tahojen tuottamista, suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvistä monikielisistä materiaaleista. Laadittiin myös vinkkilista etänä toteutettavan omakielisen yhteiskuntaorientaation järjestämisestä.

Monikielisten materiaalien kooste asiakastyön tueksi

Vinkkejä etäyhteiskuntaorientaation järjestämiseen

Kotoutujien ja myös pidempään Suomessa asuneiden maahanmuuttajien sekä heitä opettavien ja ohjaavien tahojen käyttöön laadittiin runsaasti erikielistä materiaalia Kotona Suomessa -hankkeen Youtube-kanavalle:

  • Ymmärrä Suomea -videosarja 14 kielellä
  • Hyvinvointia rakentamassa: Suomen ja Virtasten vuosisata -video 8 kielellä
  • Viranomaisen ja tulkin rooli -video 10 kielellä

 Kaikki videot ovat Kotona Suomessa -hankkeen Youtube-kanavalla.

Ymmärrä suomea -videosarjan suomenkieliset tekstit on myös julkaistu. Tekstejä voi käyttää esimerkiksi videoihin perustuvien tehtävien tekemisessä.

 

Kotona Suomessa -hankkeen slogan: Astu sisään, se kannattaa.

 

ELY-keskuksen ja ESR:n logot.