Hyvä polku -hankeosio

Hyvä polku -hankeosion tavoitteena oli entistä vaikuttavammat ja tasalaatuiset kotoutumispalvelut kaikkialla Suomessa. Hankeosiossa työskenteli seitsemän aluekoordinaattoria ELY-keskusten laajennetuilla maahanmuuttoalueilla. Heidän tehtävänään oli kehittää kotoutumisen parissa työskentelevien ammattilaisten osaamista järjestämällä koulutuksia, luomalla verkostoja ja tiedottamalla sekä levittää alueellisesti työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen toimintaa tekemällä sen työtä tunnetuksi.

Hyvä polku -hankeosiossa luotiin Opi kotoutumisesta -verkkokoulutus. Se on kotoutumisen pariin uutena työntekijänä tulevan henkilön kattava perehdytyskoulutus.

Opi kotoutumisesta -verkkokoulutus

Hankeosiossa toteutettiin myös useita webinaareja, joista osa on tallenteina Kotona Suomessa -hankkeen YouTube-kanavalla. Lisäksi tuotettiin viisi kotoutumisaiheista podcastia.

Webinaaritallenteet Kotona Suomessa -hankkeen Youtube-kanavalla

Kotona Suomessa -podcastit (Soundcloud)

Hyvä polku -hankeosiossa järjestettiin vuosina 2015–2020 satoja kotoutumiseen ja maahanmuuttoon liittyviä koulutuksia ja muita tilaisuuksia, joissa oli yhteensä noin 14 000 osallistumiskertaa. Kotona Suomessa -tuotekorteissa on kuvaukset usein järjestetyistä ja hyviksi havaituista koulutus- ja tilaisuuskonsepteista. Tuotekorttien tarkoitus on toimia tukena ja ohjenuorana näitä tilaisuuksia myöhemmin järjestäville henkilöille.

Kotona Suomessa -tuotekortit

 

 

 

Kotona Suomessa -hankkeen slogan: Astu sisään, se kannattaa

ELY-keskuksen ja ESR:n logot