Hyvä polku -hankeosio

Hyvä polku -hankeosio vahvistaa paikallisen, kotouttamista tukevan toiminnan vaikuttavuutta ja levittää alueellisesti työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen toimintaa.

Hankeosiossa työskentelee seitsemän aluekoordinaattoria, jotka sijoittuvat eri ELY-keskuksiin laajennetuille maahanmuuttoalueille.

Aluekoordinaattorit

Aluekoordinaattoreiden tehtävänä on juurruttaa kotoututtamisen osaamiskeskuksen toimintaa alueellisesti tekemällä sen toimintaa tunnetuksi ja näkyväksi, vahvistamalla paikallista kotouttamistyötä sekä selkeyttämällä alueellisten toimijoiden rooleja ja työprosesseja. Lisäksi aluekoordinaattorit verkottavat paikallisia ja alueellisia toimijoita, tunnistavat hyviä käytäntöjä ja välittävät tietoa paikallisista tarpeista sekä vahvuuksista.

ELY-keskusten laajennetut maahanmuuttoalueet

  • Varsinais-Suomi ja Satakunta
  • Pirkanmaa ja Keski-Suomi
  • Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
  • Lappi
  • Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa
  • Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala
  • Uusimaa, Häme ja Kaakkois-Suomi

Kotona Suomessa -hankkeen slogan: Astu sisään, se kannattaa

ELY-keskuksen ja ESR:n logot