Ihmiskaupan uhrit

Valtio korvaa kunnalle kustannukset, jotka aiheutuvat ihmiskaupan uhrille järjestettävästä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelusta, tulkitsemisesta ja henkilön turvallisuuden takaamisesta. Tukea maksetaan myös muusta palvelusta, joka johtuu kyseessä olevien henkilöiden erityistarpeiden vuoksi järjestettävistä toimista.

ELY-keskuksen on pyydettävä ihmiskaupan uhrien auttamisesta huolehtivan vastaanottokeskuksen johtajan lausunto siitä, ovatko korvattaviksi haetut kustannukset aiheutuneet ihmiskaupan uhrin asemasta johtuvien toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisestä.

Lisätietoa:

Laki kan­sain­vä­lis­tä suo­je­lua ha­ke­van vas­taa­no­tos­ta (finlex.fi)