Ilman huoltajaa asuvien tuki

Kotoutumislain mukaan ilman huoltajaa olevan lapsen tai nuoren, jolle on myönnetty oleskelulupa tai joka on otettu Suomeen pakolaiskiintiössä, hoiva, huolenpito ja kasvatus täytyy järjestää tämän tarpeitaan vastaavalla tavalla (27 §). Tarvittavat palvelut voidaan järjestää perheryhmäkodissa, tuetun perhesijoituksen avulla tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

Maahanmuuttajalapsen tai -nuoren asuinkunta on vastuussa henkilön tukemisesta ja tämän tarvitsemien palvelujen järjestämisestä. Kuntalaisena ilman huoltajaa olevalla lapsella tai nuorella on oikeus saada kaikkia niitä palveluja, jotka ovat muidenkin kunnan asukkaiden käytettävissä.

Ilman huoltajaa asuva lapsi tai nuori voi olla tukitoimenpiteiden piirissä, kunnes hän täyttää 21 vuotta tai kunnes hänellä on huoltaja Suomessa. Nuorelle voidaan tarjota samoja palveluita kuin lastensuojelulain mukaisessa jälkihuollossa olevalle nuorelle.