Ilman huoltajaa maassa asuvat alaikäiset

Kunnalle voidaan korvata ilman huoltajaa maassa olevan alaikäisen perheryhmäkotiin tai muihin asuinyksiköihin sijoittamisesta aiheutuvat kustannukset sekä lastensuojelun palveluihin rinnastettavina palveluina perhehoito ja asumisen tukipalvelut.  

Lisäksi lastensuojelulain jälkihuoltoon rinnastettavia tukipalveluita voidaan korvata silloin, kun ilman huoltajaa maassa oleskeleva, kansainvälistä suojelua saava lapsi tai nuori oleskeluluvan saatuaan tai tullessaan täysi-ikäiseksi muuttaa ryhmäkodista, perheryhmäkodista tai muusta asuinyksiköstä tukiasumisyksikköön tai muutoin itsenäisesti asumaan kotipaikkakunnalleen. Jälkihuoltoon rinnastettavina tukitoimenpiteinä ja nuoren itsenäistymisen tukena voidaan kunnalle korvata esimerkiksi tukiperhe- tai tukihenkilötoimintaa.

Korvauksia voidaan maksaa siihen asti, kun ilman huoltajaa maahan saapunut nuori täyttää 21 vuotta. Korvausta ei kuitenkaan makseta automaattisesti 21 ikävuoteen saakka, vaan todellisen ja todennetun tukitoimien tarpeen perusteella.