Ilman huoltajaa olevan lapsen tukeminen

Suomeen tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrät ovat vaihdelleet eri vuosina. Vuonna 2015 Suomeen tuli noin 3 000 alaikäistä turvapaikanhakijaa ilman huoltajaa, edeltävinä vuosina luku on ollut noin 200.

Tässä osiossa esitellään, mitä kotoutumislaissa on säädetty näille lapsille ja nuorille tarjottavista palveluista.

Saat yksin saapuvien alaikäisten asioista tietoa myös Pakolaisten vastaanotto -osiosta:

Kaksi nuorta rumpujen kanssa.