Kotoutumisen seurannan indikaattorit

Kotoutumisen, kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurantajärjestelmän kehittäminen on perustunut pitkäaikaiseen pyrkimykseen tiedon keräämisen systematisoinnista ja säännöllisestä analysoinnista. Tavoitteena on kotouttamispolitiikan kehittäminen määrällisiin ja laadullisiin tietoihin perustuen.

Seurantajärjestelmän osa-alueita ovat EU:n ja OECD:n käyttämien viitekehysten mukaisesti:

  • työllisyys
  • koulutus
  • terveys ja hyvinvointi
  • asuminen
  • osallistuminen ja
  • kaksisuuntainen kotoutuminen (ml. etniset suhteet).

Seurantajärjestelmää kehitetään. Lopulliset indikaattorit sovitaan yhteistyössä poikkihallinnollisten toimijoiden kanssa.

Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2013

Seurantaraporttiin eli kotoutumisen kokonaiskatsaukseen on koottu seurannan tuloksia maahanmuuttajien työmarkkinoille osallistumisesta, sosio-ekonomisista tekijöistä, tyytyväisyydestä julkiseen palvelujärjestelmään sekä yhteiskunnallisesta osallistumisesta.

Seurantajärjestelmän tiedonkeruumenetelmät

Usean indikaattorin kohdalla tietolähteenä on ollut Tilastokeskuksen työ- ja elinkeinoministeriölle erikseen tätä seurantajärjestelmää varten toimittama pitkittäisseurantaa tukeva tilastoaineisto.

Seurantajärjestelmää varten kehitetyillä kunnille ja TE-toimistoille suunnatuilla palvelukyselyillä on kartoitettu ja arvioitu maahanmuuttajien saamia palveluja ja niiden toimivuutta.

Maahanmuuttajabarometrin avulla puolestaan on kerätty maahanmuuttajien omia näkemyksiä ja kokemuksia eri kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista, palveluiden käytöstä, osallisuudesta ja etnisistä suhteista

Lisätietoja:

Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2013