Maahanmuuttajat Kaakkois-Suomessa

Kaakkois-Suomen alueella (Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa) asuu noin 5 % Suomen vieraskielisestä väestöstä. Suurimmat kieliryhmät ovat venäjä (yli puolet alueen vieraskielisistä), viro, arabia, thai, englanti ja somali.

Vieraskielisten määrä vaihtelee suuresti alueen eri kunnissa. Maahanmuuttajaväestö keskittyy Kaakkois-Suomessa Lappeenrantaan, Kotkaan, Kouvolaan, Imatralle ja Haminaan.

Kaakkois-Suomessa asui vuonna 2016 noin 12 190 ulkomaan kansalaista. Vieraskielistä väestöä oli yli 17 900, joka on noin 5,8 % alueen koko väestöstä. Eniten vieraskielisiä asui Kotkassa (9,3 % asukkaista) ja Lappeenrannassa (7,1 % asukkaista).

Maahanmuuttajien ikärakenne poikkeaa koko väestöstä siten, että suhteellisesti maahanmuuttajia on eniten työikäisissä 25–44-vuotiaissa ja vähiten eläkeikäisissä (yli 65-vuotiaissa).