Maahanmuuttajat Kainuussa

Vuoden 2017 lopussa Kainuussa asuu vieraskielisiä noin 2,8 % väestöstä, lukumääräisesti noin 2050. Vaikka maahanmuuttajia asuu kaikissa Kainuun kunnissa, maahanmuutto keskittyy maakunnassa Kajaaniin: Kajaanissa asuu yli 65 % Kainuun alueen maahanmuuttajista.

Kainuuseen muutetaan pääosin työn perässä tai perhesyistä. Valtaosa muuttaa Venäjän lähialueilta. Viisi suurinta vieraskielistä ryhmää Kainuussa ovat venäjän-, kurdin-, viron-, somalin- ja arabiankieliset.

Humanitaarinen muutto suuntautunut erityisesti Kajaaniin

Humanitaarinen muutto alueelle on suuntautunut aikaisemmin vain Kajaaniin. Kajaani ottaa vastaan kiintiöpakolaisia ja lisäksi Kajaanissa on toiminut vastaanottokeskus vuodesta 1999. Kajaanin vastaanottokeskusta hallinnoi Kajaanin kaupunki. Vuoden 2015 lopulla Suomussalmi teki myönteisen päätöksen kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta. Ensimmäiset kiintiöpakolaiset saapuvat Suomussalmelle vuoden 2016 aikana.

"Kainuu on monikulttuurinen maakunta"

Keskeisiä maahanmuuttotyötä Kainuussa linjaavia asiakirjoja ovat Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma sekä Kainuun maahanmuuttotyön linjaukset. Näissä Kainuun maahanmuuttotyön visioksi vuodelle 2020 on määritelty, että ”Kainuu on monikulttuurinen maakunta, jossa arvostaminen, yhteistyö ja vuorovaikutus ovat hyvän, turvallisen elämän perusta”.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskuksilla on yhteinen etnisten suhteiden neuvottelukunta, maahanmuuttoasiain toimikunta sekä laajamittaiseen maahantuloon varautumisen yhteistyöryhmä.

Lue lisää:

Keskeiset maahanmuuttotyötä tekevät tahot Kainuussa (polkuohjausmalli.fi)