Maahanmuuttajat Kainuussa

Kainuussa asui vuoden 2019 lopussa yhteensä 72 306 asukasta, joista 1357 oli ulkomaan kansalaisia. Maakunnan koko väestöstä se on 1,9 %. Suurimmat kansallisuudet maakunnan alueella ovat Venäjä, Syyria, Viro, Irak ja Thaimaa. Vaikka maahanmuuttajia asuu kaikissa Kainuun kunnissa, maahanmuutto keskittyy Kajaaniin.

Kainuussa asuu noin 2090 vieraskielistä, mikä tarkoittaa noin 2,9 % väestöstä. Suurimmat kieliryhmät maakunnassa ovat venäjän-, arabian-, kurdin-, viron ja thainkieliset.

(Lähde: Kototietokanta, Tilastokeskus)

Kainuu on monikulttuurinen maakunta

Keskeisiä maahanmuuttotyötä Kainuussa linjaavia asiakirjoja ovat Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma sekä Kainuun maahanmuuttotyön linjaukset. Näissä Kainuun maahanmuuttotyön visioksi vuodelle 2020 on määritelty, että ”Kainuu on monikulttuurinen maakunta, jossa arvostaminen, yhteistyö ja vuorovaikutus ovat hyvän, turvallisen elämän perusta”.

Kainuuseen muutetaan pääosin työn perässä tai perhesyistä. Kainuussa työvoimapulaa ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmaa on useilla aloilla. Alueellisessa työlupalinjauksessa osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi työntekijöiden oleskelulupia voidaan puoltaa ilman erikseen tehtävää työvoiman saatavuusselvitystä terveydenhoitoalalle, ICT-alalle, metallialalle, toimisto- ja laitossiivoojille, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille (pois lukien pizzeria- ja kebabkokit sekä pikaruokalatyöntekijät) ja metsäalalle.

Tarkemmat tiedot alueellisesta työlupalinjauksesta.

Humanitaarinen muutto suuntautunut erityisesti Kajaaniin

Humanitaarinen muutto alueelle on suuntautunut aikaisemmin vain Kajaaniin. Kajaani ottaa vastaan kiintiöpakolaisia ja lisäksi Kajaanissa on toiminut vastaanottokeskus vuodesta 1999. Kajaanin vastaanottokeskusta hallinnoi Kajaanin kaupunki. Vuoden 2015 lopulla Suomussalmi teki myönteisen päätöksen kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta. Ensimmäiset kiintiöpakolaiset saapuivat Suomussalmelle vuoden 2016 aikana.

 

Lue lisää:

Keskeiset maahanmuuttotyötä tekevät tahot Kainuussa (polkuohjausmalli.fi)