Maahanmuuttajat Kainuussa

Kainuussa asui vuoden 2018 lopussa yhteensä 73 061 asukasta, joista 1327 oli ulkomaan kansalaisia. Maakunnan koko väestöstä se on 1,8 %. Suurimmat kansallisuudet maakunnan alueella ovat Venäjä, Syyria, Irak, Viro ja Thaimaa. Vaikka maahanmuuttajia asuu kaikissa Kainuun kunnissa, maahanmuutto keskittyy Kajaaniin.

 

Kainuussa asuu noin 2002 vieraskielistä, mikä tarkoittaa noin 2,7 % väestöstä. Suurimmat kieliryhmät maakunnassa ovat venäjän-, arabian-, englannin-, kurdin ja vironkieliset.

 

Kainuu on monikulttuurinen maakunta

Keskeisiä maahanmuuttotyötä Kainuussa linjaavia asiakirjoja ovat Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma sekä Kainuun maahanmuuttotyön linjaukset. Näissä Kainuun maahanmuuttotyön visioksi vuodelle 2020 on määritelty, että ”Kainuu on monikulttuurinen maakunta, jossa arvostaminen, yhteistyö ja vuorovaikutus ovat hyvän, turvallisen elämän perusta”.

 

Kainuuseen muutetaan pääosin työn perässä tai perhesyistä. Kainuussa työvoimapulaa ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmaa on useilla aloilla. Alueellisessa työlupalinjauksessa osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi työntekijöiden oleskelulupia voidaan puoltaa ilman erikseen tehtävää työvoiman saatavuusselvitystä terveydenhoitoalalle, ICT-alalle (pois lukien asentajat), metallialalle (pois lukien avustavat tehtävät), toimisto- ja laitossiivoojille, kokeille (pois lukien pizzeria- ja kebabkokit sekä pikaruokalatyöntekijät), metsäalalle ja eläinlääkäreille.

Tarkemmat tiedot alueellisesta työlupalinjauksesta.

 

Humanitaarinen muutto suuntautunut erityisesti Kajaaniin

Humanitaarinen muutto alueelle on suuntautunut aikaisemmin vain Kajaaniin. Kajaani ottaa vastaan kiintiöpakolaisia ja lisäksi Kajaanissa on toiminut vastaanottokeskus vuodesta 1999. Kajaanin vastaanottokeskusta hallinnoi Kajaanin kaupunki. Vuoden 2015 lopulla Suomussalmi teki myönteisen päätöksen kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta. Ensimmäiset kiintiöpakolaiset saapuivat Suomussalmelle vuoden 2016 aikana.

 

 

Lue lisää:

Keskeiset maahanmuuttotyötä tekevät tahot Kainuussa (polkuohjausmalli.fi)