Kasvua kansainvälisistä osaajista

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä 2016 Kansainvälisistä osaajista kasvua -agendan edistämään maahanmuutto-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikan nivoutumista toisiinsa sekä kansainvälisten osaajien hyödyntämistä yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukena.

Talent Boost -ohjelma

Kasvua kansainvälisistä osaajista -agenda päätettiin hallituksen puoliväliriihessä huhtikuussa 2017 laajentaa koko valtioneuvoston yhteiseksi, poikkihallinnolliseksi Talent Boost -toimenpideohjelmaksi.

Ohjelman avulla kanavoidaan kansainväliset osaajat tehokkaasti yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tueksi samalla kun houkutellaan kansainvälisiä osaajia Suomeen sekä hyödynnetään heidän osaamistaan ja verkostojaan investointien houkuttelussa.

Lue lisää:

Kasvua kansainvälisistä osaajista ja Talent Boost (tem.fi) 
Kasvua kansainvälisistä osaajista -hankehaku (rakennerahastot.fi)