Maahanmuuttajat Keski-Suomessa

Keski-Suomessa asui vuoden 2018 lopussa yhteensä 275 521 asukasta, joista 9122 eli 3,3 % oli vieraskielisiä. Keski-Suomessa asuu noin 2,3 % kaikista Suomen vieraskielisistä. Koska osa maahanmuuttajista on saanut Suomen kansalaisuuden, vieraskielisten osuus kuvaa maahanmuuttajien määrää paremmin kuin ulkomaan kansalaisuus. Yleisimmät Keski-Suomessa puhutut vieraat kielet ovat venäjä, persia, viro, englanti ja ruotsi.

Keski-Suomessa maahanmuutto on keskittynyt Jyväskylän lisäksi jonkin verran Jämsään, Äänekoskelle ja Laukaalle. Vuoden 2018 lopussa Jyväskylän kaupungin 141 305 asukkaasta vieraskielisiä oli 7124 eli 5 % kaikista Jyväskylän asukkaista.

Neuvontaa ja ohjausta Keski-Suomessa

Monikulttuurikeskus Gloria on vuorovaikutuksellinen foorumi, jossa ihmiset ja kulttuurit kohtaavat. Gloria tuottaa yhdessä kävijöiden kanssa monikulttuurista toimintaa kaikille jyväskyläläisille. Info Gloriasta saa omakielistä neuvontaa esimerkiksi asumiseen, työhön, koulutukseen, oleskelulupiin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä kysymyksissä.

Paremmin Yhdessä ry on kansainvälinen kehitysyhteistyöjärjestö, joka tekee kehitysyhteistyötä erityisesti nuorten ja naisten hyvinvoinnin puolesta kolmansissa maissa. Toiminnassa korostetaan yksilöiden voimaannuttamista. Suomessa yhdistys tekee kotouttamista tukevaa työtä, pitkäjänteistä ohjausta ja neuvontaa sekä monialaista yhteistyötä. Toiminnassa tuetaan maahan muuttaneita erilaisissa elämäntilanteissa esimerkiksi työelämään, opiskeluun, perheasioihin ja muihin arkielämän asioihin liittyen. Yhdistyksen toiminnalla edistetään lasten ja nuorten sekä perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, sekä sosiaalista ja yhteiskunnallista osallisuutta.

Supporting Immigrants in Higher Education in Finland (SIMHE) -työn tarkoitus on sujuvoittaa Suomessa eri statuksilla olevien maahanmuuttajien aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT). Samalla maahanmuuttajia ohjataan heitä kiinnostavaan ja tarkoituksenmukaiseen korkeakoulutukseen valtakunnallisesti ja alueellisesti. SIMHE-vastuukorkeakoulut tekevät yhteistyötä työvoimahallinnon, muiden viranomaisten, koulutusorganisaatioiden ja laajan asiantuntijaverkoston kanssa. Tavoitteena on tukea maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan, koulutukseen ja työelämään sekä luoda malleja, jotka toimivat apuna myös muille korkeakouluille vastaavan toiminnan käynnistämiseksi. Jyväskylän yliopistossa koulutuspalvelut vastaavat SIMHE:n ohjauksesta ja neuvonnasta sekä kehittämistyöstä.  

Tilastoja ja kotouttamishankkeet Keski-Suomessa

Lisätietoihin on koottu Keski-Suomessa ja valtakunnallisesti käynnissä olevia kotoutumista edistäviä hankkeita sekä joitain Keski-Suomen maahanmuuttajatilastoja. Tilastoja on tulossa myöhemmin lisää.

Lue lisää:

Listaus Keski-Suomen ja valtakunnallisista maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvistä hankkeista

Järjestöjen ja seurakuntien toimintoja Keski-Suomessa

Keski-Suomen maahanmuuttajatilastoja

OSMO-hankkeen työpajassa tehty Keski-Suomen monikulttuurisuusverkostokartta