Maahanmuutto Keski-Suomessa

Keski-Suomessa asui vuoden 2018 lopussa yhteensä 275 521 asukasta, joista 9122 eli 3,3 % oli vieraskielisiä. Keski-Suomessa asuu noin 2,3 % kaikista Suomen vieraskielisistä. Koska osa maahanmuuttajista on saanut Suomen kansalaisuuden, vieraskielisten osuus kuvaa maahanmuuttajien määrää paremmin kuin ulkomaan kansalaisuus. Yleisimmät Keski-Suomessa puhutut vieraat kielet ovat venäjä, persia, viro, englanti ja ruotsi.

Keski-Suomessa maahanmuutto on keskittynyt Jyväskylän lisäksi jonkin verran Jämsään, Äänekoskelle ja Laukaalle. Vuoden 2018 lopussa Jyväskylän kaupungin 141 305 asukkaasta vieraskielisiä oli 7124 eli 5 % kaikista Jyväskylän asukkaista.