Barometri 2012: kielitaito

Vastaajia pyydettiin arvioimaan kykyään selviytyä suomen tai ruotsin kielellä eri tilanteissa (kuvio 1). Kaikista vastaajista 74 % arvioi selviytyvänsä melko tai erittäin hyvin keskustelusta ystävien ja tuttavien kanssa suomen tai ruotsin kielellä. Vastaava prosenttiosuus työssä käynnin suhteen oli 69 % ja lääkärissä käynnin suhteen 65 %.

Vastaajista 37 % arvioi pystyvänsä vastaamaan suomen tai ruotsin kielellä kirjallisesti työpaikkailmoitukseen melko tai erittäin huonosti. Vastaava prosenttiosuus asioinnissa viranomaisten kanssa tai viranomaisten lähettämän postin ymmärtämisessä ilman tulkkia oli 35 %.

Kuvio 1. Vastaajien suomen/ruotsin kielen taidon riittävyys eri tilanteissa

Vastaajien arvio oman kielitaitonsa riittävyydeksi.