Kiintiöpakolaiset eli uudelleensijoittamisprosessin kautta saapuvat

Osa pakolaisista on lähtenyt asuinalueeltaan tai kotimaastaan toiseen maahan tai alueelle, johon he eivät voi jäädä asumaan. He tarvitsevat uudelleensijoitusta.

Suomi osallistuu uudelleensijoittamiseen ja vastaanottaa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n pakolaisiksi määrittelemiä ja Suomelle ehdottamia henkilöitä. Vain pieni osa pakolaisista uudelleensijoitetaan toiseen maahan.

Eduskunta päättää pakolaiskiintiön koon

Suomessa eduskunta päättää vuosittaisen pakolaiskiintiön koon talousarvion yhteydessä. Sisäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoministeriö tekevät valtioneuvostolle esityksen siitä, mitä kansalaisuuksia kiintiössä valitaan ja miltä alueilta kiintiöpakolaiset otetaan. Kiintiöön määritellään myös painotukset kuten haavoittuvien ryhmien ensisijaisuus.

Suomen vuosittainen pakolaiskiintiö on ollut 750 henkilöä vuodesta 2001 alkaen. Vuosina 2014 ja 2015 pakolaiskiintiötä nostettiin Syyrian vaikean tilanteen vuoksi ja kiintiöpakolaisia otettiin 1 050.

Lisätietoa:

Kiintiöpakolaisten vastaanotto: Kokemuksia kotouttamisen järjestämisestä -opas
Kiintiöpakolaiset (migri.fi)
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely-keskus.fi)
Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanotto (punainenristi.fi)