Kohtaava asiakastyö tukee laadukasta ohjaus- ja neuvontatyötä

Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke on luonut oppaan, jonka tarkoituksena on rakentaa siltaa ohjaus- ja neuvontatyön laadukkaiden, mutta aikaresursseja vaativien toimintatapojen ja TE-hallinnon ohjaus- ja neuvontatyön aikapaineistetun reaalimaailman välille. Oppaassa esitellään toimintatapoja ja otteita, joiden avulla keskeisiä ohjausvuorovaikutuksen elementtejä istutetaan TE-toimiston arjen lyhytkestoisia asiakastilanteita vahvistaviksi rakenteiksi.

Oppaiden lisäksi hankkeessa on toteutettu videosarja, jossa kohtaavan asiakastyön ydinajatuksia, käsitteistöä ja käytännön toteutusta. Videot ovat katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-kanavalla.

Lisätietoja:

Kohtaavan asiakastyön perusteet -opas

Kohtaava asiakastyö -videosoittolista

Käsikirja kotouttamisverkostolle - Handbok för integrationnätverket

Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke